NOCA

Executive HR

Tilmeld dig kommende møder

“Executive HR” er udelukkende for ledere i virksomhedens HR funktion – kun én deltager fra hver medlemsvirksomhed kan indgå i denne gruppe. Formålet med gruppen er at skabe et forum, hvor der er mulighed for videndeling, inspiration og dialog omkring udfordringerne indenfor HR strategi og samspil i forretningsudviklingen. Møderne i gruppen karakteriseret af nærvær, liv og engagement. Det bevirker, at gruppen udover den faglige dialog, også danner basis for dialoger om strategiske ledelsesmæssige og de personlige udfordringer i gennemførelsen af jobbet, som den øverste ansvarlige for virksomhedens HR funktion.

Er du kandidat, og har du lyst til at deltage i denne gruppe, skriv da til Per Geisler Hansen på: pgh@noca.dk

Tidligere møder
25. april 2016 – Alm Brand – “HR målinger – værdifuldt eller spild af tid?”
4. juni 2015 – Novo Nordisk – “How to use HR Analytics to spark strategic HR discussion?”
10. marts 2015 – SE – “Når kulturen og ledelsen er baseret på værdier og leveregler”
28. januar 2015 – NOCA – “Kontrol og Tillid – når performance skal optimeres”
29. september 2014 – Novo Nordisk – “HR Direktørens mange roller”
14. januar 2014 – Danmarks Radio – “Et skarpere DR – ledelsesudvikling i DR”
16. maj 2013 – Grundfos – “HR Strategien for Forretningen og Forretningsstrategien for HR”