NOCA

Videncafé

Brobygning mellem forskning og praksis

Videncafé er en ny aktivitet i NOCA, der skal sætte yderligere fokus på brobygningen mellem forskning og praksis indenfor HR. Brobygningen mellem forskning og praksis indenfor HR er et af NOCAs hovedformål, og for at understøtte dette vil vi samarbejde med de danske universiteter gennemføre Videncaféer, hvor universiteterne på skift får mulighed for at vise, hvad de er optaget af rent forskningsmæssigt indenfor HR eller relaterede temaer. Videncaféerne er således en fantastisk mulighed for universiteternes forskere til at præsentere deres arbejde for praktikerne i danske organisationer og for praktikerne til at få indsigt i den nyeste forskning på området. Som resultat er det vores håb dels at bringe den nyeste forskning i anvendelse i praksis, dels at skabe relationer mellem forskere og praktikere, der kan være med til både at skabe ny forskning og bringe denne i anvendelse i den virkelige verden.

Videncaféerne finder sted to gange om året og går på skift mellem universiteterne. En videncafé varer typisk 4-5 timer og er en blanding af præsentationer fra forskerne og dialog med og mellem praktikerne.

Videncafé hos CBS
D. 5. marts 2015 fandt NOCAs anden videncafé sted på CBS. Her præsenterede 4 af CBS’ forskere os for en del af deres nyeste forskning indenfor HR.

Selvledelse – konsekvenser for performance kultur, ansvar og stress
v/ Sara Louise Muhr, lektor Ph.D

Arbejdsglæde og ambivalens i (viden)arbejde
v/ Didde Maria Humle, Ph.D.

Fra trivsel til kerneopgaven – hvorfor og hvordan?
v/ Mette Mogensen, adjunkt, Ph.D

HRM mellem bureaukrati og professionalisering
v/ Frans Bévort, adjunkt, Ph.D

Videncafé hos Syddansk Universitet
D. 12. juni 2014 fandt NOCAs første videncafé sted på Syddansk Universitet, hvor Lektor Jeanette Lemmergaard og Lektor Alex Pedrosa præsenterede noget af deres nyeste forskning for NOCAs medlemmer.