NOCA

Forsvarets talenter – Det gamle møder det nye

400-år-collage_jpg

For godt tre år siden omlagde Forsvaret sin HR og gik fra et beordringssystem til et bemandingssystem baseret primært på ansøgning. Derved blev den centrale karriereplanlægning nedlagt, og den enkelte medarbejder blev i større udstrækning ansvarlig for egen karriere i lighed med resten af staten. I erkendelse af at organisationen naturligvis har behov for at sikre bemandingen af de allervigtigste stillinger, blev der samtidig etableret et centralt koncerntalentråd og et antal lokale talentråd med henblik på at understøtte karrieren for de 3-5 % mest talentfulde medarbejdere – både faglige og ledelsestalenter.

Temamøde om Talentudvikling i Forsvaret den 1. september


Det har været en stor mundfuld at gå fra en mangeårig (og traditionsrig) karriereudstikning til et løsere og langt mere lokalt forankret talentarbejde. Enkelte myndigheder er langt fremme – mens andre ikke overraskende stadig famler lidt med de konkrete aktiviteter forbundet med talentarbejdet.

Der er ligeledes forskellige opfattelser af, hvor meget talentet skal understøttes, hvilke krav kan der stilles til talentet, og hvad kan talentet med rette forvente af talentarbejdet?

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har som overordnet ansvarlig for koncernens talent management og konkret ansvarlig for det centrale koncerntalentråd efterhånden et solidt grundlag for det videre arbejde, som vi gerne vil dele.

På temamødet vil Forsvaret også gerne inspireres af andre virksomheders erfaringer på området. Særligt interesserer de sig for, hvordan andre definerer et talent, og hvordan det afgøres, om en medarbejder er et talent. Anvendes der test i den forbindelse?

Forsvaret er også meget interesseret i at lære om andres erfaringer med balancen i ansvarsfordelingen mellem organisationen og det enkelte talent. Skal talentet have særbehandling og bæres frem, eller skal talentet nærmest overlades til sig selv og kæmpe på lige vilkår med andre?

Der er som nævnt mange vigtige spørgsmål, som Forsvaret – og mange andre virksomheder – stiller sig selv. To af de væsentligste spørgsmål, som vi også vil berøre på mødet er:

  • Hvordan identificeres de kompetencer, som organisationen har brug for i fremtiden, og hvordan identificeres de medarbejdere, som er talentfulde på de områder?
  • Hvordan kommer der liv i de lokale talentaktiviteter i en travl hverdag med fokus på kerneproduktionen?

 Endelig deles gerne erfaringer med konkrete talentaktiviteter og administrativ håndtering af talenterne, herunder sikring af en vis ensartethed på tværs af myndighederne og åbenhed/lukkethed i talentarbejdet.

 

Hvornår?

1. september 2017

Kl. 10 – 14  


Hvor?

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lautruphøj 8

2750 Ballerup