NOCA

NOCAs Årsdag – Årets HR konference


NOCAs Årsdag 

18. april 2018 fra kl. 9.00 til 16.30
Sæt kryds i kalenderen!!!


IMG_2564

 

Temaet for NOCAs Årsdags konference bliver i 2018 

“HR’s grænseløse fremtid”

HR har en afgørende rolle i at virksomheden hænger stærkt sammen og fungerer med synergi – på tværs af organisatoriske skel. Grænsekrydsende ledelse er derfor også aktuel i den digitale tidsalder, hvor alt omkring os forandrer sig og åbner nye muligheder, som medfører, at vi bliver nødt til at tænke ledelse og HR på en ny måde.
 
På Noca årsdagen vil der være fokus på selve HR’s strategiske rolle i at skabe værdi på tværs af en lang række forskellige grænser, så som organisatoriske, nationale, kulturelle, personlige, faglige, fysiske virtuelle og de teknologiske grænser.
 
Erhvervslivet oplever en sand digital tornado, der revolutionerer, hvordan virksomheder driver forretning på. Forskere fra Oxford University forudser eksempelvis at ca. 47% af alle jobs i USA forsvinder grundet automatisering. Det er derfor en realitet at digitaliseringen er ovre os – men spørgsmålet er blot ”Hvad har vi tænkt os at gøre ved det? 
I stedet for at se digitaliseringen som en trussel, så lad os i stedet se på alle de muligheder det skaber for virksomheder og organisationer – og ikke mindst for HR. Hvordan kan digitaliseringen hjælpe os med at blive endnu bedre?

Konferencen har GRÆNSEKRYDSENDE LEDELSE og DIGITALISERINGEN som omdrejningspunkt. Førende internationale og danske forskere vil præsentere aktuelle resultater, ligesom vi får lejlighed til at høre hvordan to af Danmarks største virksomheder – Grundfos og Danske Bank – omstiller sig til fremtiden. To meget forskellige virkeligheder i to meget forskellige brancher. Men er forskellene så store? 

 

Mød en af verdens førende forskere og praktikere på grænsekrydsende ledelse; Chris Ernst fra Bill og Melisa Gates Foundation i USA. Hør hvordan Grundfos og Aarhus Universitet arbejder med det grænsekrydsende på tværs af kulturer og landegrænser – både i praksis og forskning.

 

Mød Line Munkholm fra Danske Bank, som i løbet af de sidste 5 år har investeret massivt i digitalisering og transformation af kerneforretningen – med effekt for både forretning, organisation og medarbejdere til følge. Og mød IMD Professor Stephane Girod, som giver inputs på Forward-Looking Digital Strategy and Organization. 

 

Konferencen foregår i NOCA, Fiolstræde 44, 1171 Kbh. K.