NOCA

Værdier

Stærke værdier skaber gode resultater, og i NOCA lever vi ud fra fem kerneværdier:

Relationsskabende
I NOCA skaber vi relationer gennem netværk. Vi tror på at gode relationer mellem mennesker skaber værdi for den enkeltes arbejde og den enkelte medlemsvirksomhed. Langsigtede og ligeværdige relationer er et centralt omdrejningspunkt for NOCAs virke og en nødvendighed for værdiskabelsen.

Tillidsskabende
At være medlem af NOCA betyder, at man er del af et fortroligt fællesskab. Tilliden mellem medlemmerne er forudsætningen for, at man trygt kan dele sin viden og sine tanker – både om det, der går godt og det, der er svært. Denne fortrolighed er en forudsætning for dybde i dialogen.

Vidensskabende
I NOCA skaber og formidler vi viden i fællesskab. Vi bygger bro mellem forskning og praksis, og denne “bro” skaber ny viden. Men viden er intet værd hvis det ikke deles. Derfor byder NOCA på fora hvor vi kan dele viden, erfaringer og muligheder med hinanden. Når viden deles med andre, får den viden reel værdi.

Værdiskabende
Et medlemskab af NOCA skal skabe værdi for den enkelte medlemsvirksomhed og dens medarbejdere. I NOCA tror vi på at denne værdi bliver skabt gennem fortrolige relationer, et stærkt netværk, samt videndeling og læring medlemmerne imellem. Et medlemskab af NOCA skaber mulighed for læring og inspiration fra andre medlemsvirksomheder, som den enkelte kan omsætte til konkrete resultater i egen virksomhed.

Perspektivskabende
I NOCA er de temaer, som vi til enhver tid arbejder med, rammen om perspektivskabende aktiviteter. Med udgangspunkt i praktiske cases fra dagligdagen i medlemsvirksomherderne og nyeste forskning fra universiteterne perspektiveres de udfordringer, som mange sidder med i det daglige, således at alle får noget med hjem fra møderne.

Skærmbillede 2013-05-24 kl. 08.20.22 2