Learning Expedition maj 2017

NOCA introducerede som noget helt nyt i 2015 Learning Expedition. Learning Expedition er en rejse til en by i Europa med det formål at besøge lokale virksomheder i regionen og sammen med dem drøfte relevante og interessante HR-problemstillinger, -udfordringer og –dilemmaer.

I juni 2015 gik turen til Berlin og i maj 2017 tager vi til Paris. Vi har pt. tilsagn fra tre spændende virksomheder om et besøg og arbejder på at have to fulde dages program i Paris. De tre virksomheder, som foreløbigt har sagt ja til at få besøg at en gruppe HR-professionelle fra NOCA er:

Rammesætningen for Learning Expedition er, at vi besøger HR i en virksomhed for sammen med dem at drøfte de udfordringer, som de arbejder med i HR – ganske som når vi holder netværksmøder i NOCA herhjemme. Og ganske som herhjemme med fokus på, at både virksomheden vi besøger og os, der besøger får udbytte af mødet. Vi bruger ca. 3 timer i hver virksomhed, så der er tid til en god dialog, hvor vi kan komme i dybden med de udfordringer vi præsenteres for i virksomhederne.

Learning Expedition til Berlin

Den 15. og 16. juni 2015 gennemførte NOCA sammen med en gruppe af NOCAs medlemmer den første NOCA Learning Expedition. Den første ekspedition gik til Berlin, hvor vi besøgte fire meget forskellige, men hver især meget spændende virksomheder – nemlig

  • Carl Kühne, en næsten 300 år gammel familievirksomhed i fødevareproduktion.
  • MSA Safety, en amerikansk virksomhed, der med en start i mineindustrien har udviklet sikkerhedsudstyr til næste alle formål.
  • Rolls Royce, der producerer jetmotorer til flyindustrien, samt diesel motorer til bl.a. tog.
  • Bombardier, der producerer både fly og tog.

På vanlig NOCA vis var rammen om turen at besøge disse virksomheder for sammen med dem at drøfte de HR udfordringer, som de står overfor lige nu. På denne måde fik de fik noget ud af at have sådan en gruppe kompetente HR professionelle på besøg samtidigt med, at vi fik meget ud af dialogen – både med virksomheden og med de øvrige deltagere.

Fire meget forskellige virksomheder med fire lige så forskellige HR udfordringer gav en meget lærerig tur, hvor både materien i vore drøftelser og processen i møderne gav food for thought.
Udover de fire virksomhedsbesøg havde vi en eftermiddagssession med to internationale konsulenter fra Berlinområdet med fokus på strategisk tænkning. Med udgangspunkt i en strategimodel arbejdede vi os gennem en lærerig case, hvor også processen gav inspiration til, hvordan vi hjemme kan facilitere strategiprocesser og gennem disse skabe strategisk fokus i det vi gør.

På denne tur havde vi gjort en dyd ud af at møde interessante HR folk fra tyske virksomheder og gennem dialog skabe læring hos alle. Vi havde derfor inviteret vore tyske værter til at deltage i hele turen sammen med os, hvilket desværre kun skete i begrænset omfang på grund af manglende tid. De ville meget gerne have deltaget mere end de gjorde. Lige så meget vi tror på netværket i NOCA, lige så meget tror vi på, at vi ved at skabe kontakter i andre lande kan skabe ny indsigt og gode professionelle relationer.

Dette var NOCAs første Learning Expedition, men så sandelig ikke den sidste. Hvor rejsen går hen næste gang ved vi endnu ikke, men, at vi gør det igen, er hævet over enhver tvivl.

Gruppen ankommet i Berlin hos Carl Kühne, hvor sikkerhed og hygiejne var i top.
Gruppen ankommet i Berlin hos Carl Kühne, hvor sikkerhed og hygiejne var i top.

berlin4
berlin2
berlin7
berlin3
berlin6

 

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.

Få opdateringer og nyheder om NOCA's kommende aktiviteter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 'NOCAnyt' i dag!

Jeg giver samtykke til NOCAs brug af de data, jeg leverer, og jeg har læst NOCAs persondatapolitik.