Aktiviteter: Temamøder

Disse temamøder har fokus på ledelsesudvikling og læring. Målgruppen for denne møderække er de professionelle, der i det daglige arbejder med at udvikle læringsforløb og for hvem valg af læringsmetode er en central del at jobbet. Der sker rigtig meget på læringsfronten i øjeblikket og det der virker i én organisation behøver ikke at virke i andre. Vi vil sætte fokus på dette, så vi i fællesskab kan lære at levere endnu bedre udviklingsforløb og uddannelser, der skaber varig læring og forankring.

Tilmeld dig denne temagruppe / Subscribe to this theme group


Tidligere møder

24.11.16 – CPH Business – ”Neuroscience og læring – hvor lærer vi mest?”

Torsdag den 24. november mødtes vi hos CPH Business til et spændende møde om hjerneforskning og læring. Mødet fik stor interesse og vi endte med at være næsten 100 NOCA-medlemmer samlet.

Vi er i en tid, hvor uddannelse og udvikling skal tilpasses en travl hverdag, og hvor tid væk fra jobbet betragtes som en væsentlig omkostning. Det bliver derfor til stadighed vigtigere at fokusere på at optimere den læring vi har brug for. Det er derfor interessant at se på, hvor og hvordan vi lærer bedst og om dette varierer, i forhold til hvad vi skal lære.

På dagen havde vi besøg af Tina Albrechtsen fra Rambøll, der fortalte om hvordan de designer og driver ledelsesudvikling med afsæt i neuroscience.

Til at kaste lys over neuroscience forskningen i forhold til læring havde vi inviteret Andreas Lieberoth, post doc ved Aarhus Universitet. Andreas gav os en grundig introduktion til hjernen og hvad der er værd at vide om hjernen ift. læring.

Vi lærte især meget om hukommelsen og hvad der skal til for at viden hænger fast, og her står det klart, at det handler om at ny viden skal gentages igen og igen.

laeringmannaz

25.01.16 – Maersk Drilling – “Ledelsesudvikling på lederens hjemmebane”

Mandag den 25. januar var hel række af vore NOCA medlemmer samlet hos Maersk Drilling til et meget spændende program i temagruppen Ledelsesudvikling og Læring.

Maersk Drillings Head of Learning, Vibeke Sam gav sine/Maersks erfaringer med at flytte ledelsestræning helt ud ombord på på selve drilling riggen – dvs. ud i ledernes eget miljø.

Træningskonceptet var baseret på meget korte teoretiske sessioner og efterfølgende coaching sessioner på baggrund af video og meget realistiske simulationstræningssekvenser, med mulighed for at transformere viden direkte og få feedback i konkrete daglige ledelsessituationer.
Konceptet var allerede blevet piloteret på to drilling rigge i efteråret 2015.

Vi fik på dagen lejlighed til at dykke ned i nogen af de problemstillinger de to pilotprojekter havde givet; bl.a. det at arbejde med ledelsesudvikling, hvor kunden og tredje-part-leverandører uddannes side om side med Maersks egne ledere. Samt idéen med train-the-trainer konceptet, som endnu ikke helt var på plads i sin endelige form.

30.09.15 – Mannaz – “Effektoptimering af læringsforløb – fra design til implementering”

I 2010 igangsatte COWI og Mannaz et såkaldt Project Management Academy. Det gjorde de for at professionalisere de mere end 13.000 projekter, som COWI deltager i over hele verden. Resultatet af dette forløb, krones i 2015 med den mest prestigefyldte pris for kompetenceudvikling af ledere, den såkaldte ‘Excellence in Practice Gold Award (EiP)’.

Baggrunden for den international jurys tildeling af prisen er især en helt ny måde at tænke impact ind i udviklingen og gennemførelsen af læringsforløb. Tankesættet bag har allerede givet betydelige forbedringer på bundlinjen i den globale ingeniørkoncern og medprismodtager COWI, hvor kundetilfredsheden samtidig er steget betydeligt, ligesom antallet af klager er faldet markant. På mødet fortalte VP HR fra COWI, hvad udviklingen og brugen af dette værktøj har betydet for COWI.

31.08.15 – Djøf  – “Organisatorisk læringsmiljø”

Organisationer med et sundt læringsmiljø får markant mere ud af deres arbejde med og investering i kompetenceudvikling.
I organisationer med høj læringskapacitet er de rette forudsætninger til stede for at ny viden og færdigheder reelt kan omsættes i praksis. Høj læringskapacitet kendetegnes ved organisationens vilje og evne til at forbedre kendte arbejdsrutiner, lyst til at lære nyt og forbedre kompetencerne.
Og organisatorisk læringskapacitet kan faktisk måles. Djøf har sammen med Aarhus Universitet udviklet en forskningsbaseret metode til at måle forskellige aspekter af organisationers læringskapacitet, som netop er tilpasset dansk arbejdskultur. Metoden kan pege på, hvor der kan sættes ind for at gøre en organisation modtagelig for ny viden.

På dette møde inviterede Djøf til en dag med spot på organisatorisk læringsmiljø. Vi stiftede bekendtskab med metoden og fik mulighed for at afprøve en mini-udgave af Djøfs læringstest. Region Hovedstadens Psykiatri deltog på dagen og fortalte om deres erkendelser og videre arbejde med deres interne læringsmiljø ud fra Djøfs læringstest.

20.05.15 – CBS – “MOOCs vs face to face læring”

Den 20. maj mødtes vi hos CBS til en dag med videndeling og erfaringsudveksling om, hvordan vi med de virkemidler, der er i dag, bedst designer læringsforløb i vores organisationer. Hvornår giver det mening at bruge MOOCs og hvornår giver det mening at bruge face to face læring… og er det et enten/eller eller et både/og?
Er MOOCs en effektiv læringsform? Hvad har MOOCs af perspektiver for efteruddannelse? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der trænger sig på, og som vi diskuterede på mødet.
Thomas Rousing, CBS, præsenterede os for MOOCs og forklarede hvad det er, styrker og svagheder, udviklingen i forretningsmodellen, samt MOOCs ift. efteruddannelse.
Max Møller, Workz, talte om face to face læring, og hvordan vi kan blande face to face læring med MOOCs, så vi får det bedste fra begge.
Der er væsentlige læringsmæssige fordele ved begge læringsmetoder, og de nye metoder, såsom MOOCs, kan være med til at styrke efteruddannelse. Derfor er vi spændte på at se hvad udviklingen indenfor læring og MOOCs bringer i de kommende år.

06.03.15 – Alfa Laval –  “Ledelsesudvikling & Læring”

Som HR professionelle bliver vi stadig bedre og bedre til at evaluere og drøfte udbytte og effekt på vores læringsforløb.
Kan vi, som arkitekterne bag og underviserne på de mange læringsforløb, blive endnu bedre til at afdække de helt grundlæggende ‘design principper’ bag et succesfuldt læringsforløb – de ‘design principper’, der er centrale for at læringen hænger ved og anvendes som tiltænkt?
Kan vi også blive bedre til at sætte de rette rammer op, før under og efter et læringsforløb, som vi ved, gør en stor forskel på, om et læringsforløb er succesfuldt eller ej – i en voksenpædagogisk kontekst, hvor der tages hensyn til egnede læringsformer og –principper mm?
Får vi indtænkt de grundvilkår der er, for eksempel om hvordan hjernen og kroppen virker som katalysator for læring og de vilkår, der skal være til stede, for at vi får læring til at blive hængende? Og er der vigtig viden om, hvad de forskellige intelligenser og sansers betydning for læring og forankring?
Alt dette beskæftigede vi os med på mødes hos Alfa Laval.

 

 

Det siger vores medlemmer ...

  • Gennem NOCA har jeg fået et stærkt og relevant netværk i andre store virksomheder i Danmark. Her får jeg inspiration og sparring.

    Anne Bisbjerg Lee, Novozymes

  • NOCA-netværket er et af de bedste netværk jeg har deltaget i. Møderne byder på kvalificerede debatter og input, der giver værdi til både mig og Dong Energy.

    Pernille Alberg, Dong Energy

  • Årets Learning Expedition gjorde det særlig tydeligt, hvordan selv store verdensledende selskaber i disse år må satse benhårdt på såvel produktinnovation som redegørelse for klimafodspor. Denne udviklings betydning for HR-området blev med stor åbenhed præsenteret for NOCA og skabte derudover spændende afledte dialoger internt i den danske delegation. Jeg ser frem til næste Learning Expedition.

    Peter Stolt, CBS Executive

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.

Få opdateringer og nyheder om NOCA's kommende aktiviteter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 'NOCAnyt' i dag!

Jeg giver samtykke til NOCAs brug af de data, jeg leverer, og jeg har læst NOCAs persondatapolitik.