Aktiviteter: Temamøder

Gruppen appellerer til fagprofessionelle, der beskæftiger sig med at udvikle organisationsdesign, samt dem der arbejder med at implementere nye organisationsformer og design i virksomhederne.

Fokusemner for gruppen er bl.a. design af organisationer, kobling mellem organisationsdesign og virksomhedens strategi, tackling af forhold afledt af markedsmæssige forhold og globalisering, implementering med mere.

Tilmeld dig denne temagruppe / Subscribe to this theme groupHaldor Topsøe – “Disruption” i HR systemer og processer – når afbureukratisering er vejen frem

Haldor Topsøe har en unik mulighed for at opbygge nye systemer og processer, fordi der ikke har været så mange før. Men det er her man skal være forsigtig med at tage det vi kender og implementere det. For igennem de sidste godt 20 år har HR opbygget mange systemer og processer for at understøtte de ledelsesopgaver, der har med organisation og medarbejdere at gøre, og mange af dem har ikke virket efter hensigten. Performance Management, Talent programmer og bonusprogrammer m.fl. har krævet mange ressourcer og mange undersøgelser viser at output ikke er lige så stort som input – måske endda langt fra. Derfor er det tid til at tænke nyt, hvor vi bygger på det gode fra fortiden og udvikler nye HR processer og systemer som gavner hurtig omstilling og fleksibilitet og hvor tillid, læring og høj faglighed er i højsædet.

Spørgsmålet på dagen var derfor: Hvordan gør vi det bedst?
Haldor Topsøe ville gerne have input fra NOCAs medlemmer, og HR-direktør Pia Møller Appel brugte derfor kun kort tid på at sætte scenen og fortælle om Haldor Topsøes udfordringer, da hun ønskede input fra salen.

Udover at drøfte Haldor Topsøes case om at skabe nye optimerede processer og systemer i HR, fik vi på mødet besøg af Bjarte Bogsnes og Anders Olesen fra det internationale ledelsesnetværk Beyond Budgeting Institute. Bjarte og Anders fortalte om, hvordan Beyond Budgeting ledelsesmodellen bliver brugt i mange globale virksomheder til at bekæmpe bureaukrati og ineffektivitet i organisationer.


Arla –  “Matrix – Glæder og Udfordringer”

Hos Arla Foods så vi nærmere på de glæder og udfordringer der er ved matrixorganisationen. Frans Bévort, PhD, Adjunkt fra CBS deltog på dagen og fortalte os om de fordele og ulemper der er ved matrixorganisationer, set fra et forskningsperspektiv.
Thomas Schou Høj fra Arla præsenterede os for Arlas flerdimensionelle matrix og matrixorganisationen fra et praksisperspektiv.

Store virksomheder og organisationer er komplekse. Med tiltagende globalisering, kunder og leverandører, der agerer globalt, udnyttelsen af ny teknologi og meget andet er kompleksiteten ikke blevet mindre. Organisationens prioriteter ændrer sig oftere og medarbejdere arbejder i højere grad sammen over store afstande i projekter og virtuelle teams. Mange virksomheder har indført en form for matrixorganisering for at imødegå den øgede kompleksitet.
Men hvad er den Matrixorganisation for en størrelse? Hvorfor har vi den og hvad får vi ud af den?

Det er et tema vivil tage op i temamøderækken for Organisationsdesign og –udvikling. Emnet er så stort og spændende at vi vil dykke ned i matrixorganisationen. På dette møde  fokuserede vi på de grundlæggende elementer, set både fra forskningens verden og fra virksomhedernes synspunkt.

JP/Politiken – “Når Organisationsdesign bliver til Organisationsrevolution”

På dette møde så vi nærmere på den nyeste forskning indenfor organisationsdesign, Jyllandspostens/Politikens rejse fra en analog kultur til digital kultur, samt starte Danmarks første forum for organisationsdesign og –udvikling!

Ass. Professor Dorthe D. Haakonsson, Aarhus Universitet, præsenterede os for den seneste forskning indenfor organisationsforandring, og diskutere dilemmaet, at implementere designløsninger i en tid, der kræver konstante forandringer. Hun diskuterede bl.a. den implementeringsmodel, hendes seneste bog præsenterer, samt diskuterede radikale vs. inkrementelle forandringer. Således talte hun generelt om nogle af de mere teoretiske tanker og viden om organisationsforandringer i praksis.

BRFkredit – “Rådgivning af ledere i forbindelse med organisatoriske tilpasninger”

På dette møde med titlen “Rådgivning af ledere i forbindelse med organisatoriske tilpasninger” tog dagens vært, Danielle B Lyndgaard, og med i BRFkredit’s arbejde hermed. De har skabt et skalerbart koncept til organisationsdesign og virksomhedens ledere kan benytte, og det er blevet taget godt imod. Vi hørte om dette koncept og erfaringerne hermed, men ikke kun fra HRs vinkel. Carsten, en af BRFkredits ledere deltog også i mødet, så vi hørte hvordan det bliver anvendt i praksis. Dette møde var utroligt spændende og velbesøgt med ca. 30 NOCAmedlemmer.

Jyske Bank – ”Hvordan sikres etik og moral? Er flere regler og bureaukratisering svaret?”

På en kold og snefuld januardag mødtes vi hos Jyske Bank i København til en dag med mødetitlen ”Hvordan sikres etik og moral? Er flere regler og bureaukratisering svaret?”.

Vi blev inviteret ind i varmen hos HR Strateg Poul Bonde Jensen, som præsenterede os for et indlæg han bl.a. har deltaget med på en konference i London; ”Hvis compliance og governance er svaret, hvad var så spørgsmålet?”. I finanssektoreren er governance og compliance udbredt, men spørgsmålet om at vi vil udfylde disse rammer maksimalt. Eller om vi vil finde vores egen linie og forlade os på medarbejdernes gode vilje og faglige kompetence.

Governance og compliance kan igangsætte en ond cirkel, hvor flere regler → skaber mere kontrol → mere rapportering → flere overtrædelser påvises → flere skandaler → mere kontrol → osv.
Man kan spørge sig selv om hvilken adfærd vi ønsker. Og er det regler eller andet der understøtter denne adfærd? En vis mængde regler er uundgåelige, men flere regler alene til ikke standse forsømmelser o. lign.

På mødet diskuterede deltagerne etik og moral, governance og compliance, tillid og adfærd og meget mere i løbet af nogle interessante timer.

Aarhus Universitet – “Global Strategy Implementation through Organization Design”

På dette møde ved Aarhus Universitet mødtes temagrupperne Organisationsdesign- & udvikling og Global HR Forum under temaet “Global Strategy Implementation through Organization Design”. Meget forskellige og interessante cases blev præsenteret af Aarhus Universitet og Shell og dagen bød på spændende diskussioner omkring bordene.

Dette møde var et fremragende eksempel på hvordan NOCAs temagruppemøder er med til at bygge bro og skabe dialog mellem forskning og praksis.

Lundbeck – ”Fra Organizational Review til Organisationsdesign”

Torsdag d. 21. marts 2013 mødtes gruppen hos Lundbeck i Valby under temaet ”Fra Organizational Review til Organisationsdesign”. Dagens vært, Kathrin Wengrzik, tog os med i sit arbejde med at bruge organizational review’s til at skabe et nyt organisationsdesign. Mødet var spændende for alle parter, hvor udfordringer, værktøjer mv. blev udvekslet og drøftet.

Dagens møde italesatte en række udfordringer hos de enkelte virksomheder, og efter mødet havde alle deltagere et smil på læben og en rygsæk fuld af brugbar ny inspiration og værktøjer til eget arbejde med organisationsdesign og –udvikling.

TDC – “Organisatorisk Effektivitet”

Temaet til dette møde var “Organisatorisk Effektivitet”, hvor der blev afholdt workshops omkring emnet. Bl.a. gennemgik vi “hvad er effektivitet, effectiveness/efficiency”, “hvordan måler vi det” og “hvordan skaber vi sammenhæng mellem Organisatorisk Effektivitet og udvikling”.

Workshoppen var bygget på indlæg fra deltagerne, fastlæggelse af best practice og udformning af next practice baseret på indlæg fra forskere og praktikere. I denne forbindelse holdte dagens vært Jeanette Bonnevie et oplæg omkring nogle af de udfordringer, som hun arbejder med angående “Organisatorisk Effektivitet”.

COOP 

Temagruppen mødtes denne gang hos COOP. På baggrund af HR-strategien og en kundeundersøgelse ændrede COOP organisationsstruktur pr. 1/1 2012. Hanne Haubert som var vært for mødet, drøftede i denne forbindelse baggrund, proces, design og mål.

BRF Kredit 

Dagens vært, Danielle Bjerre Lyndgaard, præsenterede på temagruppemødet en reorganisering i BRF Kredit. Danielle fortalte i denne forbindelse om organisationsdesignsprocessen, og om hvordan HR-funktionen bidrog til denne proces.

Maersk Drilling

Dagens vært, Mads Bojsen-Møller fra Mærsk Drilling, startede med at introducere mødedeltagerne til Maersk og Maersk Drilling. Maersk Drilling gennemgik en reorganisering i 2010, og det var denne reorganisering, der var mødets case. Dorthe Døjbak Håkonsson, Lektor PhD. ved Handelshøjskolen Århus Universitet, belyste efterfølgende hvorledes Maersk Drillings organisering tog sig ud, set ud fra en teoretisk normativt organisationsdesigns værktøj. Efterfølgende var der interaktiv diskussion af Mærsk Drillings situation.

Velux

Temaet for dagens møde var “Globalisering”, og Magnus Broundal fra Velux der var dagens vært, præsenterede mødedeltagerne for de globaliseringsudfordringer Velux står overfor. Herunder diskuterede gruppen bl.a. Roller og ansvar i en global matrix struktur, HRs organisering i en global matrix struktur, samt fordele og ulemper ved etablering af globale shared service centres.

Velux 

På temagruppen for Organisationsdesign og udviklings opstartsmøde, introducerede dagens vært: Magnus Broundal fra Velux mødedeltagerne for virksomheden Velux. Efterfølgende blev potentielle mødeemner diskuteret. Emnerne var bl.a.: Strategi, Design, Forandringsledelse, Markedsforhold vs. design, Konkret case og teori evt. med oplægsholder.


 

Det siger vores medlemmer ...

  • Da jeg for år tilbage skiftede karrierespor til HR området valgte jeg at engagere mig i NOCA for at accelerere min HR viden. Og jeg oplevede virkelig at jeg fik værdi for pengene gennem NOCAs arrangementer og netværk. Som formand for foreningen vil jeg gerne give lidt igen til en not-for-profit forening med et fantastisk formål og en stor vision.

    Lars Malmberg, Danske Bank

  • Forvent faglighed og fortrolighed fra første time. Til netværksmøder i NOCA-regi bliver et konkret og aktuelt fokus behandlet i gruppen med faglighed og åbenhed som et grundlæggende fundament. Dette ligegyldigt om deltagerne har mødtes mange eller få gange. Og så får jeg altid konkrete ideer og inspiration med hjem.

    Tina Østergaard, Post Nord

  • NOCA´s netværk giver rigtig stor værdi både i mit job, men også til hele Sygehus Lillebælt

    Mette Jacobsen, Sygehus Lillebælt

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.

Få opdateringer og nyheder om NOCA's kommende aktiviteter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 'NOCAnyt' i dag!

Jeg giver samtykke til NOCAs brug af de data, jeg leverer, og jeg har læst NOCAs persondatapolitik.