God sommer fra NOCA

Sommer er ofte tid til at gøre status, og for NOCA er denne status i år helt særlig. Siden sommeren sidste år har vi afholdt 46 arrangementer, hvilket er 30% mere end normalen. Næsten 1300 HR-professionelle har deltaget, og over 100 organisationer, virksomheder og forskere har delt deres erfaringer i NOCA-regi.

I løbet af foråret oplevede vi, at COVID19-pandemien stillede store krav de HR-professionelle, hvor den stigende usikkerhed har gjort, at videndeling i NOCA blev endnu mere aktuelt. Vi oplevede, at flere af jer valgte at rykke tættere på NOCA, hvilket førte til nogle meget relevante og åbenhjertede diskussioner. Det var bestemt en helt særlig oplevelse, der for os i særdeleshed viste styrken af vores fælles NOCA.

Det sidste år, og ikke mindst den sidste tid, har overbevist os om, at NOCA ikke kun er et netværk men også et rum og katalysator for de vigtigste diskussioner for HR. Diskussioner, der ikke altid har et klart svar, men som kræver omtanke og refleksion. Diskussioner, der klæder HR-professionelle på til at nyttiggøre viden fra andre fagfolk og -områder. Diskussioner, der er med til at sikre HR-feltets eksistensberettigelse i vores foranderlige verden. Diskussioner, der kræver tillid, tid og mod. TUSINDE TAK til alle jer, der har delt jeres viden, erfaringer og ikke mindst bekymringer og udfordringer ved NOCAs-arrangementer. Vi glæder os til at fortsætte diskussionerne efter sommerferien.

Arrangementer efter sommerferien

Efter sommerferien fortsætter vi vores fokus på håndteringen af COVID-19 situationen. Mange virksomheder, organisationer og  forskningsinstitutioner har fokus på at afklare, hvordan danske organisationer håndterer COVID-19 og hvilken læring, vi kan tage med ind i fremtiden. I NOCA har vi en unik mulighed for at formidle denne nye viden, og vi håber, at flere af jer vil deltage med jeres egen læring og refleksioner.

Foruden et særligt fokus på COVID-19 fortsætter vi som planlagt vores aktiviteter med fokus på flere af de mest signifikante bevægelser indenfor HR. Vi kommer til at tale om mange af de store og mindre spørgsmål lige fra HR’s rolle i transformationsprocesser, diversitet, værdien af ledelsesudvikling og udvikling af lærende organisationer til håndtering af krænkelser på arbejdspladsen samt valg at assesment-værktøjer og meget meget mere. Du kan få et overblik over de offentliggjorte aktiviteter for efteråret her.

Nye tiltag i NOCA der sikrer relevans og kvalitet

I NOCA er vores største opgave at identificere, hvad der er de mest relevante diskussioner for dig og dine kolleger – lige nu og fremover. Vi får rigtig mange inputs til nye temaer igennem vores arrangementer, og derudover er NOCAs stærke tilknytning til forskningsmiljøet afgørende for at kunne identificere de mest værdiskabende diskussioner. For at øge både kvalitet og relevans i NOCAs arrangementer har vi oprettet en række Advisory Boards, og vi har i dag velfungerende Advisory Boards indenfor fire kerneområder: Talent Management, Organisational Development & Design, Resourcing og Leadership Development. TUSINDE TAK til de mange dedikerede HR-professionelle, der yder en ekstra indsats for at sikre de rette diskussioner i NOCA. Flere Advisory Boards med nye temaer følger i løbet af 2021.

Efter sommerferien trykprøves vores nye konceptCheck-in for HR-Executives”. Udover at skabe et stærkt netværk for vores HR Executives er dette også et forum, der kan være med til at spore NOCA ind på de vigtigste diskussioner for HR.

Til efteråret vil vi ikke kun have fokus på kvaliteten af indhold, men i høj grad også på forbedring af mødeformater. COVID-19 situationen har lært os, at online fungerer rigtig fint også for NOCA. Vi har igennem den sidste tid øvet os i forskellige mødeformater, og vi vil fremover med sikkerhed have mange flere onlinearrangementer i NOCA-regi.

Har du gode ideer?

Mange af vores arrangementer bliver skabt på baggrund af en opfordring fra vores medlemmer. Har du gode ideer til temaer og arrangementer, håber vi, at du vil række ud til os i sekretariatet. Det er på grund af jeres handlinger, ideer og engagement, at vi fortsat med overbevisning kan sige: ”NOCA er for medlemmerne og af medlemmerne”.

Rigtig god sommer

Maria, Marie Louise, Cecilie og Ulrik

Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here