NOCA viden

Har du kontakt til virksomheder i Chicago?

I august 2018 vil NOCA igen være arrangør af en tur til den årlige Academy of Management konference – denne gang til Chicago i Illinois, USA.

Vi vil i lighed med tidligere år gerne besøge virksomheder og sammen med deres HR skabe en gensidigt befrugtende dialog om HR og HRs rolle i organisationen som driver af vigtige udviklingstiltag.

I lighed med vore hjemlige aktiviteter vil vi gerne mødes med disse virksomheder med afsæt det, som de er optaget af indenfor HR.

Kender du virksomheder i Chicago-området, som vi kan kontakte, vil vi være rigtig glade for en henvisning/ introduktion. Netop en introduktion kan være helt afgørende for overhovedet at komme i dialog med virksomhederne. Jeg håber derfor, at du – hvis du kender til virksomheder der – vil give en hjælpende hånd og på den måde medvirke til at gøre næste års tur til AOM i Chicago endnu mere spændende og udbytterig.

Skriv til mig på pgh@noca.dk eller ring på 2124 3607.

På forhånd tak

Per Geisler Hansen
Direktør

Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here