Ledelsesudvikling i digitalt lommeformat

Til arrangementet blev deltagerne introduceret til den forskningsmæssige baggrund for digital ledelsesudvikling.

Ann-Louise og Jette gav os et indblik i deres igangværende forskningsprojekt; iLEAD. Forskergruppen har udviklet app’en til on-demand ledelsesudvikling i digital form. Formålet med dette nye online værktøj er, at det kan tilgås hvor som helst og når som helst. Lederen vælger selv et eller to specifikke mål at arbejde med, så træningen passer den enkeltes behov.

Herudover fik vi et praktisk indblik i de muligheder og udfordringer, der er ved at anvende en digital platform som iLEAD-værktøjet til udvikling af ledere.

Du kan læse mere om arrangementet og forskningsprojektet her!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here