NOCA deltog på CIPD 2016 konferencen der blev afholdt i Manchester

Skrevet af Jørgen Andersen, Netværkschef i NOCA

fuutre
For til stadighed at få input til temaer og emner vi kan arbejde med i NOCA, og samtidig for at tjekke konferencen ud med henblik på måske at lave en tur til CIPD konferencen 2017, tog jeg afsted til denne konference i Manchester

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) er en 2-dages konference der minder lidt i sin form om AOM, dog noget mindre – dvs. 4-500 deltagere fra ca. 20 lande – hovedsageligt europæiske lande. Det er en konference hvor en lang række praktikere fra diverse virksomheder sammen med forskere eller konsulentfirmaer præsenterer deres HR case. Samtidig afholdes en række key-note indlæg af mere bred karakter, eksempelvis var temaet ”hjælpsomhed” på agendaen – mere herom senere.
Konferencen byder også på en lang række stande hvor deltageren kan få muligheden for at få indblik i /købe en lang række HR ydelser, produkter litteratur osv.

billede1

 

Hvad tager jeg så med hjem:

Der var rigtig mange muligheder for at bringe input med hjem til DK , men ligesom på AOM var jeg nødt til hårdt at prioritere de indlæg jeg ville deltage i. Good News er, at de fleste indlæg havde præsentationer jeg kunne downloade fra CIPD konferencens hjemmeside

Som nævnt var temaet hjælpsomhed på agendaen – præsenteret af Margret Heffernan. I hendes optik var hjælpsom langt vigtigere end individuel intelligens – nu og fremefter handler det om den kollektive intelligens – det der virkelig betyder noget, er hvad der sker mellem mennesker. Ved at hjælpe hinanden kan vi øge hastigheden og samtidig blive mere effektive.

2
Et andet tema var evnen til at tage afsæt i det positive – betydende at hvis du ikke indledningsvis kunne sige noget positivt var det måske værd at overveje at tie stille.

Steve Head udfordrede os på ikke at sige noget negativt de første 4 minutter af en samtale. Det betød naturligvis ikke at vi skulle undlade at tage fat om de problemer der var, men blot sikre at vi havde et godt afsæt.

Et tredje tema var Performance Management (medarbejderbedømmelser) og de udfordringer det giver. Professor Richard Layard og Professor Cary Cooper udfordrede os på tanken om teamets evne til sammen at løse opgaver snarere end individets egne evner. De opfordrede til at kigge mere ind i incentivestrukturer, der understøttede evnen til at samarbejde fremfor at belønne individet.


3

Et fjerde tema var HR analytics – netop evnen til, før vi indsamler data, at have formuleret de rigtige spørgsmål vi søger svar på. Samtidig bliver det HR’s opgave, når dataene er indsamlet, at sikre at vi kan gå fra tal/data til viden og handling.

Det sidste tema jeg tager med her er fleksibilitet. Et klart nøgleord i fremtidens arbejdsstyrke. Interessant er det, at langt de fleste virksomheder stort set ikke bruger fleksibilitet i ansættelsestid/lokation osv. når det gælder nøglepositioner i virksomheden. Det synes også stadig som vanskeligt for alvor at tale om fleksibilitet ved en ansættelsessamtale. De nye generationer vil bestemt efterspørge dette.


4

Alt i alt en virkelig spændende konference med masser af ”food for thoughts”, dybt engagerede indlægsholdere samt masser af materiale i form af handouts, links, værktøjer, video osv. Jeg kan bestemt anbefale konferencen – den er meget praksisnær og operationel.

 

Comments are closed.

Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here