Coming Activities

Bonus og anden resultatløn

23. August 2017
kl. 13.30 - 16.00  

Den 23. august mødes vi til en sand NOCA-dag hos Norrbom Vinding. Her vil vi tage fat på udfordringerne og ikke mindst de juridiske aspekter omkring Bonus og anden form for resultatløn.

Bonus og resultatløn - NOCA

Rigtig mange virksomheder har indført en eller flere bonussystemer med henblik på at øge den enkelte medarbejders samt hele virksomhedens samlede performance.
Et bonussystem er dog ikke uden komplikationer og kræver en hel del vedligeholdelse og opfølgning. En række sager viser os, at der nok hersker en del uklarhed på området, til skade for både ansatte og virksomheder.

  • Hvem i organisationen skal have ansvaret for ordningerne?
  • Hvilke regler gælder?
  • Hvordan skal bonusordninger introduceres og vedligeholdes?
  • Skal der udbetales bonus under sygdom, barsel og fritstilling?
  • Hvad sker der, når man fratræder fra virksomheden?
  • Findes der fornuftige alternativer?
  • Opstår der særlige problemer med globale bonusordninger?

Spørgsmålene er mange – lovgivningen og retspraksis besvarer en del af dem – men det afgørende for virksomheden er, at man så vidt muligt kender så mange af svarene på forhånd som muligt.

Gå ikke glip af denne spændende netværksdag – Kom og vær med til at drøfte, hvordan jeres egne organisationer kan arbejde med Bonus og anden form for resultatløn fremadrettet.

 

Hvornår:

D. 23. august 2017

Kl. 13.30-16.00

 

Hvor:

Norrbom Vinding

Dampfærgevej 26

2100 København

Danmark

 

Lær mere om NOCAs tema ‘Compensation and Benefits’.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here