Coming Activities

Diversity & Inclusion 2021 (Online)

16. March 2021
kl. 13.00 - 16.00  

Hvordan får vi skabt en mangfoldig og inkluderende kultur?

Der har i mange år været fokus på at skabe mangfoldig og inkluderende arbejdspladser på det danske arbejdsmarked. Forskningen viser, at de virksomheder, som sætter D&I på agendaen og formår at fremme og udleve en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, øger succes og profitabilitet.

Coronakrisen har medført en øget ledighed samt en del konkursramte virksomheder. Af den grund er det – mere end nogensinde før – nødvendigt for de tilbageværende virksomheder at kunne skabe innovative løsninger for at bevare sin position på markedet. Diversitetsstrategier bør dog ikke kun vinde større indpas på det danske arbejdsmarked for at sikre innovation. En inkluderende kultur har ligeledes stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Men hvordan får man skabt en inkluderende kultur på en arbejdsplads – et fællesskab? Og særligt hvis medarbejderne i højere grad arbejder hjemmefra? Er det overhovedet nødvendigt at skabe en mangfoldig arbejdsplads? Føler vi os ikke mere tilpas, hvis vi ligner hinanden?

Der vil til arrangementet blive udvekslet viden fra forskningen samt erfaringer fra erhvervslivet. Desuden har du muligheden for at udveksle ideer med andre HR-interesserede. Så hvis du ønsker at få indblik i, hvordan virksomheder kan bidrage konstruktivt til D&I-problematikken i en corona-tid, er dette et arrangement, du ikke må gå glip af!

Dagen vil bestå af forskellige nedslag i D&I-problematikken:

  • Barrierer i rekrutterings- og forfremmelsesprocesser v. Professor Sara Louise Muhr, CBS

Trods dét, at undersøgelser viser, at mangfoldigt sammensatte teams og arbejdspladser skaber bedre resultater, og kan ses på bundlinjen, har vi stadig en tendens til at ansætte folk, der ligner os selv, og dette spænder ben for en mere divers rekruttering. Sara vil på baggrund af sin mangeårige forskning i diversitet og inklusion i organisationer diskutere barriere samt konkrete redskaber til mere mangfoldig rekruttering, fastholdelse og forfremmelse.

  • D&I på alle organisatoriske niveauer v. Anja Rose, Mærsk Drilling

Anja vil give os et indblik i hvorledes D&I er blevet gjort til en af organisationens 3 søjler. Topledelsesinvolvering er en eksplicit del af strategien for god D&I i Mærks Drilling. For Mærsk Drilling handler det om mere end at have mangfoldige teams. Diversitet skal fungere i praktisk og dette stiller endnu større krav til organisationens ledere. Organisationen har indarbejdet verdensmålene i deres D&I-arbejde og er i gang med at forankre D&I på alle organisatoriske niveauer fra topledelse til borebisser.

  • Active allyship in D&I v. Dr. Poornima Luthra, TalentED

Becoming more inclusive to diverse talent begins with each and every one of us. In this talk, we will explore the biggest barrier to inclusion – bias and take a dive into unpacking our own biases, conscious and unconscious and take a look at micro-aggressions. We will then look at what we can all do to be an active ally of inclusion.

  • Inclusion and Diversity at Nestlé v. Adeline Looi, Nestlé

Adeline will talk about her experience with building and leading diverse & multi-cultural high performing teams. Furthermore, she will introduce us to the work that Nestlé does in regards to diversity and inclusion.

  • Diversity of Inclusion v. Mette Nørr Gantzhorn, Head of Global Inclusion & Well-Being, Ørsted

Hos Ørsted taler man om ”Diversity of Inclusion”, og arbejdet med at skabe en divers og inkluderende kultur rækker langt ud over policies og KPI’er. Foruden at give os et indblik i Ørsteds tilgang til diversitetsudfordringerne vil Mette stille skarpt på, hvad der er op og ned i den generelle diversitets diskussion. Temaet har mange buzz words og spørgsmålet er, hvad der er vigtigt? Hvad skal vi fokusere på, hvis vi vil lykkes med vores D&I initiativer?

Oplægsholderne:

Poornima Luthra - NOCA

Poornima Luthra, CBS

Dr. Poornima Luthra is member of the teaching Faculty at the Copenhagen Business School and the founder of TalentED Consultancy. She has spent the last decade researching generational and cultural diversity across Asia and Europe and has written a number of cases with large multinational companies on their journey through managing generational diversity in their cross-cultural workplaces. More recently, Poornima has taken her years of academic experience into the corporate world conducting training sessions and masterclasses for managers and senior leaders in the areas of generational, cultural and cognitive D&I. Poornima focuses on shifting mindsets and expanding the areas of diversity we look at, while nurturing inclusive workplaces through strategy consulting, corporate training, keynote sessions, talks, articles, blog posts and podcasts.

Sara Louise Muhr - NOCA

Sara Louise Muhr, CBS

Sara Louise Muhr er Professor på Copenhagen Business School, Institut for Organisation samt Platforms Direktør for CBS’ ny strategiske initiativ: ’Business in Society Platform Diversity and Difference’.

Saras forskning er fokuseret på kritiske perspektiver på HRM og ledelse, specielt i forhold til hvordan det moderne fleksible arbejdsmarked påvirker individ, medarbejder såvel som leder. Sara har publiceret over 70 bøger, artikler og bogkapitler – mange af dem med mangfoldighed som omdrejningspunkt. I juni 2019 udkom Saras seneste bog: ”Ledelse af Køn: Hvordan Kønsstereotyper Former Kvinders og Mænds Karrierevalg. En Bog om Barrierer og Nye Strategier” på DJØF Forlag.

Anja Rose - NOCA

Anja Rose, Mærsk Drilling

Anja er Head of Talent, Diversity and Inclusion hos Maersk Drilling, hvor hun har været siden 2018. Tidligere har Anja arbejdet som HR Partner i både Novo Nordisk, Haldor Topsøe og senest som HRBP og Head of Leadership Development hos høreapparatproducenten Widex. Anja er uddannet med en kandidat i psykologi fra Københavns Universitet.

Adeline Looi - NOCA

Adeline Looi, Nestlé International HQ

Adeline is Global Head of Talent & Leadership Assessment at Nestlé. She has held senior and management positions for 20 years and has worked with HR since 2003. Adeline has previously worked with building and leading diverse & multi-cultural high performing teams. She has been with Nestlé for 6 years.

Mette Nørr Gantzhorn - NOCA

Mette Nørr Gantzhorn, Ørsted

Mette arbejder i det kendte energiselskab, Ørsted, hvor hun siden august har været Head of Global Inclusion & Well-being. Tidligere har hun været Global Head of Diversity & Inclusion i Novo Nordisk, hvor hun, i over 11 år, arbejdede i forskellige ledende stillinger inden for HR. Først som HR Business Partner, senere som Head of R&D Talent Attraction & Development. Mette Nørr Gantzhorn har tidligere været HR Udviklingschef i Berlingske Media. Hun er uddannet Cand.psych. fra Aarhus Universitet.

Dansk HRM-foreningen, HRM Alumni Foreningen og NOCA er gået sammen om at sætte fokus på Diversitet og Inklusion i 2021. Diversitet og Inklusion har indflydelse på en lang række af HRs kerneområder så som ledelse, kultur, processer og udvikling. Ønsket er at styrke videndelingen imellem HR Professionelle på et af de højst prioriterede områder indenfor HR lige nu. Både HRM-studerende og erfarne HR-praktikere inviteres til at dele synspunkter, meninger, viden og erfaring når vi sætter emnet på dagsordenen den 16. marts 2013 kl. 13.00-16.00.

Du kan læse mere om NOCAs tema ‘Diversity and Inclusion’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here