Coming Activities

HR Administration og Jura – Opstartsmøde i ny temamøderække

04. March 2015
kl. 14.00 - 17.00  

I NOCAs medlemskreds er der ved forskellige lejligheder det sidste år blevet opfordret til at oprette en temamøderække for HR administration og jura temaer.

Med henblik på nærmere at vurdere interessen og de forskellige temaer, der måtte være af interesse for NOCAmedlemmer at deltage i, har vi valgt at holde et opstartsmøde, hvor vi kan drøfte interesser og muligheder.

Da flere allerede har udtrykt interesse for temamøder om HR juridiske temaer, har vi således aftalt med NOCAmedlem Morten Langer, Norrbom og Vinding, at mødet holdes der og at Morten Langer tillige holder et indlæg om “HR-juridiske udfordringer Anno 2015”.

Har du interesse i at være med til at opstarte og gennemføre temamøder indenfor HR Administration og Jura, så tilmeld dig dette møde.

Kan du ikke deltage i opstartsmødet, men ønsker at deltage i temamøderækken fremadrettet, så send en mail til noca@noca.dk – angiv dine interesser, således at vi kan medtage dette til opstartsmødet.

Opstartsmøde  – HR Administration og Jura
D. 4. marts 2015 kl. 14.00 – 17.00 .
Norrbom & Vinding, Dampfærgevej 26 , 2100 Kbh. Ø.

Agenda
Kl. 14.00 Velkomst – baggrund for mødet – forskellige temaer – v/ George Greibe, NOCA
Kl. 14.15 – 15.15 “HR Juridiske udfordringer Anno 2015”, v/ Morten Langer, Norrbom &Vinding
Kl. 15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 17.00 Udvælgelse af HR administrative og juridiske temaer – eks. rekruttering og udvælgelse, kontrakter, opsigelser, Learning Management systemer, diskrimination.
Workshop om udvalgte temaer – møder, form, proces.
Fastlæggelse af advisory board.

 

Lær mere her om NOCAs tema ‘Employee Relations‘!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here