Coming Activities

Persondataloven

11. June 2015
kl. 14.00 - 17.00  

D. 11. juni 2015 mødes vi igen hos Norrbom Vinding i København, til en sand NOCA-dag med indlæg, videndeling og erfaringsudveksling omkring Persondataloven.

I takt med informationssamfundets udvikling har persondataloven vokset sig til et stort og til tider uoverskueligt område, hvori der stadig er mange ubesvarede spørgsmål. På dagen vil du bl.a. få indblik i en række af de udfordringer persondataloven fører med sig:

• Overvågning mv. af medarbejderes benyttelse af internet og e-mailkorrespondance (herunder forholdet til privat korrespondance)
• GPS og geotracking
• Tv-overvågning samt optagelse af telefonsamtaler mv.
• Anvendelse af narko- og alkotest
• Helbreds- og personlighedstest
• Baggrundstjek, herunder indhentelse af referencer som led i rekrutteringsprocessen

Program:
14:00 Velkomst v. Jørgen Andersen, NOCA
Bordet rundt
Intro v. Morten Langer, Norrbom Vinding
Persondataloven v. Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding
Pause
Persondataloven v. Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding
Dialog
Opsamling
Afrunding – præsentation af næste møde
17:00 Tak for i dag

Tilmeld dig dette møde, hvis du og din virksomhed ønsker mere viden og erfaringsudveksling omkring persondataloven.
Hvis du på forhånd har en case (god eller dårlig) du har lyst til at dele på mødet, beder vi dig sende en mail til noca@noca.dk, så vi kan indbygge det i agendaen for mødet.

Hvor og Hvornår?
Torsdag d. 11. juni 2015
Kl. 14.00 – 17.00

Norrbom Vinding
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Lær mere om NOCAs tema ‘Employee Relations’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here