Coming Activities

Whistleblowing (Online)

17. May 2021
kl. 09.00 - 11.00  

Hvordan kan en virksomhed sætte en ordning op, som er i overensstemmelse med de kommende regler, og som sikrer, at der er en fornuftig og håndterbar proces for både whistlebloweren og virksomheden?

Whistleblowing - NOCA

I 2019 blev EU-direktivet om whistleblowing vedtaget, og de danske regler vil træde i kraft med udgangen af 2021. Det betyder, at en lang række private arbejdsgivere og offentlige organisationer skal etablere whistleblowerordninger.

Men hvad kommer der til at gælde efter reglerne, og hvordan etablerer man en whistleblowerordning, der lever op til både nuværende og kommende regler, og som er sikkerhedsmæssigt forsvarlig og betryggende?

Tag med til dette NOCA-arrangement, hvor vi får besøg af to eksperter fra Norrbom Vinding, som vil føre os igennem forskellige regler for whistleblowerordninger samt dele ud af deres praktiske erfaringer med at håndtere disse ordninger.

På mødet vil du få et indblik i, hvordan virksomheder mest hensigtsmæssigt kan indrette whistleblowerordninger, og vi vil stille skarpt på, hvordan whistleblowerindberetninger kan og bør håndteres i praksis. Du vil også blive introduceret for, hvad de kommende regler kommer til at betyde for virksomhederne, hvad der kan ’whistleblowes’ om, og hvilken beskyttelse en whistleblower har.

Søren Skjerbek - NOCA

Søren Skjerbek, Partner, Norrbom Vinding

Ud over sin partnerrolle hos Norrbom Vinding, hvor han har været i over 15 år, er Søren også ekstern lektor i offentlig arbejdsret på Københavns Universitet og har mange års erfaring bag sig.

Søren har sin juridiske uddannelse fra Københavns universitet, og herudover er han også uddannet på de udenlandske universiteter University of Queensland og Duke.

Søren beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har særligt interesse for bl.a. kollektiv arbejdsret og offentlige myndigheders og privatiserede selskabers medarbejderforhold.

Søren Terp Kristophersen - NOCA

Søren Terp Kristophersen, Advokat, Norrbom Vinding

Søren er uddannet Cand.jur. fra Københavns Universitet og har både uddannelses- og praktisk erfaring med jura fra både ind- og udland. Til daglig arbejder Søren hos Norrbom Vinding, hvor han beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten samt databeskyttelsesretten.

Søren har indgående indsigt i de danske whistleblowerregler og kan bl.a. give et indblik i det udkast til lovforslag, som Justitsministeriet netop har sendt i høring i slutningen af februar.

Kirsten Winther Jørgensen - NOCA

Kirsten Winther Jørgensen, Universitetsdirektør, Copenhagen Business School

Kirsten har arbejdet på CBS i over 17 år, hvor hun har varetaget forskellige ledende stillinger indtil hun i 2016 blev udnævnt som Universitetsdirektør.

Som Universitetsdirektør har Kirsten det ledelsesmæssige hovedansvar for tværgående administrative enheder, CBS’ bibliotek og CBS’ bygninger.
Herudover har Kirsten også haft en afgørende rolle i arbejdet med CBS’ whistleblowerordning. Til arrangementet vil Kirsten dele nogle af de overvejelser og erfaringer, som CBS har gjort sig omkring deres whistleblowerordning.

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Employee Relations’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here