Coming Activities

Læringsmetoder i forskellige kontekster

21. November 2013
kl. 11.00 - 16.00  

Kom og vær med til et spændende møde i VL-gruppen for Strategisk Kompetenceudvikling den 21. November kl. 11.00 til 16.00 hvor vi sammen sætter fokus på læringsmetoder i forskellige kontekster. Hvad virker/ virker ikke – hvornår?

VELUX er vært og sætter rammen for mødet, der tager udgangspunkt i deres forestående udfordringer.

Temaet for mødet er:

Læringsmetoder

VELUX skal primo 2014 igangsætte et nyt lederudviklingsprogram for Top100 i VELUX gruppen. Forankring i de strategiske initiativer er sikret, overordnet struktur for programmet er lavet, og temaerne er defineret. Læringselementer er valgt (men endnu ikke udarbejdet) ud fra generelle principper om “High-impact-learning”.

Inden den konkrete udvikling af indhold og metoder i de enkelte læringsmetoder gør HR sig overvejelser, om hvordan de læringsmæssigt bedst matcher nogle af de “nye” kompetencer, der er essentielle for global ledelse. På sidste NOCA-møde talte vi bl.a. om:

• Global collaboration
• Building trust
• Dealing with complexity, ambiguity and paradoxes

Og vi havde andre ord, der måske nærmer sig personlighedstræk; ydmyghed, optimisme, holistisk, beslutsom, energisk…

Spørgsmål:

• Hvilke læringsmetoder egner sig bedst til udvikling af globale ledelseskompetencer?
• Hvis personlighedstræk er (mere) afgørende, hvad betyder det så for læringsindsatsen?
• Èt program, mange kulturer præsenteret – hvad betyder det for valg af læringsmetoder?
• Hvordan forankres læringen bedst muligt i en global organisation? (individuelle kompetencer/organisatorisk kapabilitet)

Ulrik Brandi, lektor og ph.d. i organisatorisk læring ved Aarhus Universitet, vil deltage i mødet med en kort præsentation af, hvordan man teoretisk forstår, hvordan organisationer opbygger, organisere og tilpasser deres viden, færdigheder og rutiner.

Mødet afholdes hos:
VELUX A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm

 

Klik her for at lære mere om NOCAs tema “Learning and Development“!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here