Coming Activities

Mellemlederne som løftestang? (Online)

09. April 2021
kl. 09.00 - 10.30  

Mellemledere er heltene i midten, men de lever med krydspres og dilemmaer

Mellemledere er uundværlige, men ofte undervurderede eller endda udskammede. Billedet af mellemledere som en truet dyreart er misvisende. Mellemledere står tværtimod i centrum, de er vigtige ambassadører for virksomhedens vision, værdier, etik og strategier, og de har et vigtigt personaleansvar. De binder organisationen sammen og sikrer, at der bliver skabt retning og mening. Den store udfordring er imidlertid, at rollen er kompleks og dilemmafyldt.

En dugfrisk bog ’Håndbog for mellemledere’ kortlægger mellemlederens nuværende og fremtidige rolle: at udøve stærkt personligt lederskab, lede nedad, opad og udad, sammenbinde virksomheden på tværs, forene faglig ledelse og personaleledelse samt styrke bæredygtig ledelse i en global økonomi. Hvert af de 22 kapitler sætter spot på et aktuelt ledelsestema, giver indsigt i forskning og dilemmaer, præsenterer en levende personcase og serverer værktøjer til brug for ledere.

Mød forfatterne

Til dette NOCA-arrangement vil du møde forfatterne bag bogen, Henrik Holt Larsen og Lilian Mogensen. De giver et 360 graders blik på mellemlederens situation. De vil også dele deres perspektiver på, hvorledes HR og HR-professionelle bedst kan understøtte mellemlederne i deres rolle.

Henrik Holt Larsen - NOCA

Henrik Holt Larsen er Professor Emeritus ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School, som han har været tilknyttet i 41 år. Hans fagområde er Human Resource Management med særlig vægt på strategisk og international HRM, talent- og kompetenceudvikling samt ledelse. Han har bidraget til ca. 40 bøger og 300 tidsskriftsartikler samt utallige publikationer i diverse medier.

Henrik Holt Larsen er en hyppigt anvendt underviser i ind- og udland og medvirker i udviklingsprojekter i private og offentlige virksomheder

Lilian Mogensen - NOCA

Lilian Mogensen er rådgiver i strategisk ledelse og har i sin karriere bl.a. været koncerndirektør i ATP og afdelingsdirektør for HR Udvikling i Danske Bank.

Lilian Mogensen har vundet mange HR-priser til ATP og har deltaget i en række udvalg og komiteer for skiftende regeringer, bl.a. inden for uddannelse, kvinder i ledelse, forenkling, digitalisering og afbureaukratisering.

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here