Coming Activities

Mere strategisk kompetenceudvikling! (Online)

12. October 2021
kl. 09.00 - 11.00  CET

Kompetenceudvikling er en vigtig del af udviklingsarbejdet i alle organisationer, men hvad skal vi fokusere på og være opmærksomme på, når vi skal til at arbejde med kompetenceudvikling strategisk?

Til dette arrangement vil vi forfølge to spor. I det første spor vil vi stille skarpt på, hvad vi egentlig ved om strategisk kompetenceudvikling. Hvad er baseline, og hvad er det, som virker? Forfatterne Jonas Sprogøe og Micki Sunesen, som står bag bogen ’Kort & godt om kompetenceudvikling’, vil give os et indblik i, hvordan vi bedst varetager dette arbejde. Fokus er på grundforståelser indenfor kompetenceudvikling samt, hvordan man arbejder seriøst og strategisk med kompetenceudvikling, så både organisationen og den enkelte når i mål.

I det andet spor løfter vi blikket og abstraktionen. Her vil vi trække på Jonas’ og Mickis forskningsbaggrund og se efter tendenser og bevægelser i fremtidens kompetenceudvikling. Vi stræber efter at nuancere og problematisere kompetenceudvikling og vil få et indblik i de nyeste og mest vitale diskussioner, der pågår om strategisk kompetenceudvikling.

Om bogen:

KORT & GODT OM KOMPETENCEUDVIKLING giver et overskueligt overblik til alle, der søger svar på komplekse spørgsmål om kompetenceudvikling i professionelle og arbejdsmæssige sammenhænge. Bogen bygger bro mellem teori og praksis, svarer på komplekse spørgsmål og sætter fokus på, hvad man konkret skal være opmærksom på. Bogen præsenterer også en model, som kan bruges, når man skal starte og facilitere dialog og refleksion i en medarbejder- eller ledergruppe i arbejdet med kompetenceudvikling.

Jonas Sprogøe - NOCA

Jonas Sprogøe, ph.d. i organisatoriske læreprocesser og ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Jonas arbejder med kompetence- og organisationsudvikling i Foreningen til Fremme af Praksislæring og som ekstern lektor på Master i Voksnes Læring og Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet. Han er forfatter af og redaktør på en række nationale og internationale bøger og tidsskriftsartikler og medlem af det frie forskernetværk NO!SE, Network of Independent Scholars in Education.

Micki Sonne Kaa Sunesen - NOCA

Micki Sonne Kaa Sunesen, ph.d. i relationspædagogik, kompetenceudvikling og professionelles læring.

Micki er selvstændig forsker i firmaet Nordic Learning – Research & Education, hvor han med afsæt i en aktionsforskningstilgang arbejder med udviklingsarbejde og kompetenceudvikling i pædagogiske sammenhænge. Micki er læreruddannet, har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og en ph.d. fra Aarhus Universitet. Han er desuden organisationscoach og medlem af det frie forskernetværk NO!SE, Network of Independent Scholars in Education.

Du kan se mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here