Coming Activities

Øjebliksfacilitering (Online)

08. February 2023
kl. 09.00 - 10.15  CET

Øjebliksfacilitering er at gribe øjeblikket og turde lade det stå … et øjeblik.

Forestil dig at du er igang med at facilitere et møde, en workshop eller blot en dialog, som du har planlagt nøje. Men pludselig opstår der et ubestemmeligt øjeblik, og du vakler! Det kan måske være udløst af en kritisk bemærkning, at der opstår spørgsmål, du ikke havde forventet, eller et stemningsskift i rummet. Her mærker du presset for at træffe et valg og handle med det samme. Formår du, lige dér, at vinde et sekund, er meget vundet: et mellemrum, en vejrtrækning, en kalibrering af kompasset.

Øjebliksfacilitering - NOCA

Kunne du tænke dig at blive bedre klædt på til at facilitere? Og at få værktøjer til at gribe og inddrage dine deltagere i uforudsigelige øjeblikke?

Øjebliksfacilitering - NOCASå deltag på dette webinar med forfatteren til bogen ’Det Vundne Sekund’, Klaus Bakdal. Du vil få indsigt i, hvordan vi kan balancere metoder og ydmyghed for at skabe det, som han kalder for ’det vundne sekund’, der kan få dig til at stå stærkere i ledelse og facilitering.

Øjebliksfacilitering skærer sin akse lige gennem forestillingen om, at jo mere forberedelse vi gør, og jo bedre planlægning vi laver, desto bedre bliver begivenheden. Men ingen plan kan på forhånd forløse det, faciliteringen er sat i verden for, eftersom den endnu ikke har mødt virkeligheden. Det handler om at få det opståede og det skabte til at passe sammen med det planlagte og det forestillede.

På dette NOCA arrangement bliver du klogere på, hvordan du kan træne din evne til at gribe øjeblikket. Vi kigger på:

  • Mikrohandlinger
  • Situationsvurderinger
  • Typer af respons fra deltagerne

Er du klar til at lære, hvordan du stopper med at gøre forudsigelighed og minutiøs planlægning af faciliteringen til målet? Og er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan træne dine evner til at gribe afvigelser og omdanne dem til aktive elementer i din facilitering? Så tag med på dette møde.

Om oplægsholderen

Klaus Bakdal - NOCAKlaus Bakdal, Seniorkonsulent hos Promentum
Klaus Bakdal er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter. Han er certificeret og personligt akkrediteret systemisk coach, forfatter og tidl. seniorkonsulent i Rambøll/Attractor. Her har han coachet og undervist ledere og konsulenter. Klaus har i en årrække været selvstændig og er blandt andet tilknyttet diplomlederuddannelser, agerer konfliktmægler og yder ledelsessupervision – foruden foredragsvirksomhed rundt om temaer som øjeblikke, tvivl og mellemrum.

 

Læs mere om Learning and Development eller Organisational Design!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here