Coming Activities

Generalforsamling

10. April 2014
kl. 09.00 - 10.00  

NOCAs Generalforsamling 2014

Dagsorden for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/ Formand Lars Malmberg
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for 2015
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here