Coming Activities

Executive HR Check-in om Ledelse efter COVID-19 (Online)

27. August 2020
kl. 08.00 - 08.50  

Ledelse efter COVID19. Del erfaringer og viden med andre HR Executives!

COVID-19 har ændret rammerne for arbejde og ledelse i mange organisationer. Medarbejderne har nye forventninger til arbejdstid og -sted, og vores ledere skal finde nye metoder til at sikre engagement og produktivitet. På dette NOCA-møde, eksklusivt for HR Executives, ser vi på, hvordan ledelse kan og bør udfolde sig i fremtiden i lyset af COVID-19. 

Sparring med peers

Setup’et er enkelt og uformelt. Du deltager på et onlinemøde faciliteret af NOCA. Du får mulighed for at rejse spørgsmål, diskutere i mindre grupper, og møde andre CHROs, som kan styrke dit og din organisations arbejde med håndtering af COVID-19 fremadrettet.

Program for Check-in

  • Ledelse efter COVID19 i en CHROs optik
  • Break-out sessions
    • Mindre grupper af CHROs deler viden og erfaringer
  • Plenum opsamling og diskussion

Hvad er HR Executive Check-In?

HR Executive check-in er et nyt koncept i NOCA med det formål at skabe et rum, hvor HR Executives kan mødes på tværs – nemt og uformelt. Fokus er er på videndeling og netværk. Formatet er online, og mødet afholdes på 50 minutter tidlig morgen. Emnerne relaterer sig alle til en CHROs agenda og værdien af møderne skabes igennem korte oplæg og diskussioner faciliteret af NOCA. Som HR Executive i en medlemsvirksomhed modtager du invitationen til disse arrangementer direkte i din mailboks. Vi håber, at du har lyst til at være med.

 
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here