Coming Activities

Integration af M&As (Online Executive HR Check-in)

24. March 2021
kl. 08.00 - 08.50  

Mødet er forbeholdt medlemmer af NOCAs Executive HR Gruppe.

Fusioner og overtagelser (M&A) er en central opgave, der ligger på mange af HR-direktørernes borde. Uanset om formålet er at trænge ind på nye markeder, øge markedsandelen, få adgang til nyt talent og nye teknologier eller blot opnå stordriftsfordele, så viser al forskning, at 2 ud af 3 akkvisitioner ødelægger værdi frem for at øge værdien (PwC 2018 , McKinsey 2017 etc.).

På dette Executive Check-in stiller vi skarpt på, hvilken rolle HR spiller i at sikre integrationen af de tilkøbte og fusionerede enheder. På mødet vil Camilla Wissing Bille, VP People & Culture, Better Collective A/S, som er en af NOCAs hurtigst voksende og mest akkvisitive medlemmer, dele sine erfaringer. De seneste 3 år har organisationen opkøbt næsten 20 konkurrenter.

Sparring med peers

Setup’et er enkelt og uformelt. Du deltager på et onlinemøde faciliteret af NOCA. Du får mulighed for at rejse spørgsmål, diskutere i mindre grupper, og møde andre CHROs, som kan styrke dit og din organisations arbejde fremadrettet.

Camilla Wissing Bille - NOCA

Camilla Wissing Bille, VP, People and Culture, Better Collective A/S.

Camilla har været HR-direktør i Better Collective siden 2009.

Hun er uddannet med en master i Political Science fra Københavns Universitet. Senere har hun udviklet sine kompetencer hos både University of Massachusetts, Sloan School of Management, New York University, IMD og Harvard Business School. I sine snart 12 år hos Better Collective har Camilla overværet utallige opkøb i Europa og USA, hvilket bl.a. har medført et stort arbejde med at skabe en fælles kultur på tværs af landene.

Hvad er HR Executive Check-In?

HR Executive check-in i NOCA skaber et rum, hvor HR Executives kan mødes på tværs – nemt og uformelt. Fokus er er på videndeling og netværk. Formatet er online, og mødet afholdes på 50 minutter tidlig morgen. Emnerne relaterer sig alle til en CHROs agenda og værdien af møderne skabes igennem korte oplæg og diskussioner faciliteret af NOCA. Som HR Executive i en medlemsvirksomhed modtager du invitationen til disse arrangementer direkte i din mailboks.

 
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here