Coming Activities

Hvordan understøtter HR fremtidens unge ledere? (Online)

10. February 2021
kl. 09.00 - 11.30  

Overgangen fra medarbejder til leder er ofte en stor forandring for mange nye unge ledere, og ofte føler de sig dårligt klædt på til rolleskiftet. På dette møde får du indblik i de nyeste indsigter fra forskningsprojektet ”Unge ledere” foretaget af Cphbusiness i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Projektet belyser og nuancerer de udfordringer og dilemmaer, som ledere under 35 år ofte møder, og hvad nærmeste leder og HR med fordel kan være opmærksom på for at hjælpe de ledere godt på vej.

Ung leder

Forskningsprojektet “Unge ledere” giver indsigt i, hvad der kendetegner de unge, som trives i deres lederrolle, hvilke årsager der ligger til grund for deres fravalg af ledervejen, og hvordan leder og HR bedst understøtter de unge i transitionen fra medarbejder til leder.

På mødet kan du være med til at diskutere:

  • Hvad skal HR-professionelle være opmærksomme på i forhold til nye unge vs. nye ledere
  • Hvilke behov unge ledere har for sparring og feedback
  • Hvordan den yngre leders udvikling understøttes bedst muligt
  • Hvorfor de yngre ledere, der tilgår ledelse som et selvudviklingsprojekt, udfordres
  • Hvordan unge ledere undgår at falde i curlingledelsesfælden

Du kan finde artikler, podcasts og videoer på www.ungleder.dk.

Læs også et brief: ‘7 tendenser om unge ledere‘.

Forskningsrapporten, Unge ledere, er tilgængelig her.

Du kan også læse mere om NOCAs tema ‘Talent Management her.

Anne Essenbæk Toftbjerg - NOCA

Anne Essenbæk Toftbjerg er lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness, ligesom hun er selvstændig ledelseskonsulent. Hun har gennem hele sin karriere arbejdet med ledelse og udvikling af mennesker – lige fra rekruttering, onboarding, udvikling og afvikling i konsulentbranchen, autobranchen og den finansielle sektor.

Karen Christina Spuur - NOCA

Karen Christina Spuur er lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness. Hun har de seneste 10 år arbejdet med ledelse. Først som headhunter og rekrutteringsspecialist og siden som underviser og forsker.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here