Coming Activities

Ledelse af transformationer

28. May 2024
kl. 09.00 - 10.15  CET

I en tid præget af kriser, ekstreme forandringer og uforudsigelighed, er behovet for nye ledelsesformer, der fremmer håb og liv, vigtigere end nogensinde før. For hvordan leder vi os selv og andre igennem sådanne forandringer?

I dette webinar vil Christa Breum Amhøj med udgangspunkt i sin forskning og seneste udgivelse, “Ledelse af Transformationer på Kanten,” give os perspektiver på, hvad vi har brug for som ledere og HR-professionelle, når vi leder transformationer. Men også ideer till hvordan vi kan navigere på kanten af vores kendte systemer og lykkes med disse nødvendige omstillinger gennem mere radikal og kollektiv ledelse, der anvender kreative, demokratiserende og regenerative metoder.

“Ledelse af Transformationer på Kanten” indeholder viden og metoder der kommer fra forskellige domæner som kunst, forskning, aktivisme og politik. Områder der kan indeholde mere sanselighed og cirkulær rationalitet som kan være et værdigt alternativ til den dominerende rationalitet, der er målrettet, funktionel og lineær.

Denne tilgang giver os mulighed for at blive mere kreative HR-professionelle, der tør gå nye veje for at forbedre de økosystemer, vi er en del af – på tværs af roller, siloer og organisationer. Webinaret giver viden om, hvordan vi kan transformere vores sociale relationer, økosystemer og samfundet i mødet med en ukendt fremtid.

Dette webinar er for dig, som søger inspiration, viden og konkrete værktøjer til at implementere alternative metoder for at skabe en bæredygtig transformation af dit team, af din organisation og muligvis af samfundet.

Tilmeld dig og få inspiration til nye veje at gå som HR-professionel og menneske i en mere uforudsigelig verden med behov for store transformationer.

 

Christa Breum Amhøj, Ph.d. og ekstern lektor i offentlig ledelse på CBS og stifter af Aktionsuniversitetet

Christa har siden 2001 arbejdet med offentlig ledelse. 

Hun underviser på DTU/DJØF i ledelse og bæredygtighed. Desuden designer og udfører Christa aktionslæringsprocesser i offentlige virksomheder. Hendes fokus er at skabe bedre løsninger ved at samarbejde på tværs og med eksterne partnere. 

I regi af WHO’s danske netværk, Sund By Netværket, har hun de sidste 15 år arbejdet med at skabe innovative partnerskaber mellem civilsamfund og offentlige organisationer.

Aktionsuniversitetet er en platform for ledere, kunstnere og praktikere, der er nysgerrige på at udvikle og skabe kreative, eksperimenterende og kollaborative metoder, der kan gå på kanten af den rationalitet, der har skabt de problemer vi ser i dag.

Christa er desuden forfatter til et utal af artikler, kapitler og bøger om at gentænke lederskab og ledelse.

Du kan læse mere om Christas forskning her: https://research.cbs.dk/da/persons/christa-breum-amh%C3%B8j
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here