Coming Activities

Employee Experience starter med pre- og onboarding!

13. September 2019
kl. 09.00 - 12.00  CET

Du får aldrig en ny chance for at gøre et første indtryk

Employee Experience er vigtigt for at sikre medarbejdernes rejse gennem organisationen.Vi ved det alle! Men i praksis er det vanskeligt at se, hvor man skal begynde.

På dette møde tager vi udgangspunkt i, at pre- og onboading ikke kun er et spørgsmål om at gøre ansættelsesprocessen sjov for nye medarbejdere, men det handler også om at skabe en stærk relation til nye medarbejdere. En relation som påvirker fastholdelse, engagement, performance og udvikling. Herudover er det også med til at påvirke om medarbejderne, både i og efter deres ansættelse, vil agere som ambassadører for organisationen.

onboarding - NOCA

På mødet får du inspiration til hvordan du undgår at overbelaste nyansatte med bunker af materialer og dårligt planlagte initiativer, der signalerer amatørisme, og at det var en fejl at tage jobbet. Specielt i de første faser af medarbejderoplevelsen er de nyansatte tilbøjelige til at drage for tidlige konklusioner, og i deres vej gennem organisationen, bliver disse tidlige oplevelser forstørrede og forvanskede. Et godt sted at starte er et velstruktureret pre- og onboarding program:

Effekt af pre-og onboarding

• 69% af medarbejderne er mere tilbøjelige til at blive hos en virksomhed i tre år, hvis de oplever et succesfuldt onboarding-program
• Nye medarbejdere, der gennemgik et struktureret program, er 58% mere tilbøjelige til at blive i organisationen i mere end 3 år.
• Organisationer med veletablerede onboarding-processer oplever 50% højere produktivitet hos de nyansatte.

Tag med på dette netværksmøde, hvor du vil høre om Chr. Hansens arbejde med at udarbejde et struktureret pre- og onboarding program, som de kalder: Come Fly with Me. På mødet vil du også møde forsker og psykolog fra Roskilde Universitet, Sabina Pultz, og få hendes blik på work commitment, engagement og motivation. For mange virksomheder der arbejder med onboarding, reboarding mv. er det essentielt at forstå, hvordan disse koncepter og processer påvirker medarbejdernes relation, engagement og commitment på arbejdspladsen. Forståelsen er ofte forankret i motivationsteorier der er mere end 50 år gamle (Maslow, Hertzberg og McClelland). Sabina vil i sit oplæg udfolde begreberne og give os indblik i den nyere forskning i feltet. 

 

Susie Lynge

Chr. Hansen har tidligere haft et meget lille fokus på onboarding, og det har derfor krævet et stort arbejde at udarbejde deres nye program.

Det nye onboarding program indfatter b.la.:
– 365 dages onboarding (tidligere var dette 30 dage).
– Standardisering af exit-interviews og dermed bedre sikring af validiteten af data herom.
– Skabe en globalt aligned måde at håndtere medarbejderes afsked.
– Sikre fokus på support når medarbejdere skifter jobs internt i virksomheden.

Come Fly with Me styrker Boarding oplevelsen gennem fire forskellige boarding-faser, der definerer Chr. Hansens unikke måde at give nye medarbejdere en god velkomst – men også at sikre en god overgang mellem jobs for eksisterende medarbejdere. Dette er også med til at skabe en struktur for de støttetjenester, der er nødvendige for en vellykket boardingproces.

 

Oplægsholdere:

Sabina Pultz, socialpsykolog, ph.d. og forsker i ledelse og selvledelse i samfundet, institutioner og organisationer. Hun forsker bl.a. i fremtidens arbejdsmarked for vidensarbejdere og beskæftiger sig med hvilke risiko- og beskyttende faktorer, der er på arbejdsmarkedet i dag. Her spiller work commitment/work devotion en interessant rolle. 

Micheal dean - NOCA

Michael Dean er Director of Employee Experience hos Peakon, hvor han i 2015 blev en af de første medarbejdere og en vigtig del af teamet, som udviklede metodologien, der understøtter Peakon platformen. Michael har ligeledes støttet talrige organisationer, såsom Capgemini og EasyJet, i deres adaption af real-time medarbejder feedback og digitale agile HR processer.

Michael er fra England og vil præsentere på engelsk.  

Ønsker du af afmelde dig arrangementet, skal dette senest gøres et døgn før.

Der er et No-show fee på 500 kr. ekskl. moms. 

 

Vil du vide mere om ‘Employee Experience’? Du kan læse om NOCAs tema her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here