Coming Activities

Den nye ferielov

15. November 2017
kl. 13.30 - 16.00  

Den 15. november mødes vi igen i temagruppen for HR Jura hos Norrbom Vinding, og her vil du få mulighed for at kigge ind i udfordringerne og ikke mindst de juridiske aspekter omkring den nye ferielov.

Det danske feriesystem bygger på en kompleks ferielov, der næsten er 80 år gammel. Ordningen er blevet underkendt af EU, og regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes en enklere og mere moderne ferielov som er i overensstemmelse med EU-retten. Den nye ferielov skal:

  • Være mere gennemskuelig og sammenhængende for lønmodtagerne, uden at hæmme jobmobiliteten
  • Være administrativt enkel for arbejdsgivere – både på det private og offentlige arbejdsmarked
  • Være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig EU-retten

Det er store krav at stille, og særligt overgangen fra den nuværende til den nye ordning volder kvaler at finde en løsning på. Udvalgets arbejde har været udskudt, men forventningen er, at der i efteråret vil være i hvert fald en vis grad af klarhed. Vi vil på dette temamøde kigge ind i, hvilke ændringer der følger i kølvandet på den nye ferielov, og hvordan vi som virksomhed skal forvalte dette.

ferieloven_6822299_37.ashx

Gå ikke glip af denne spændende netværksdag – Kom og vær med til at drøfte, hvordan jeres egne organisationer kan arbejde med den nye ferielov fremadrettet.

 

Hvornår:

D. 15. november 2017

Kl. 13.30-16.00

 

Hvor:

Norrbom Vinding

Dampfærgevej 26

2100 København

Danmark

 

Du kan læse mere her om ‘Employee Relations‘.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here