Coming Activities

Coaching som transformativ dialog – København

30. November 2023
kl. 12.30 - 16.00  CET

Arrangementet foregår i København. 

NOCA inviterer dig til en eksklusiv workshop om “Coaching som transformativ dialog” baseret på professor Reinhard Stelters tankevækkende og transformerende idéer om coaching som dialog- og læringsform.

I denne workshop vil vi udforske det nye univers for coaching og coachingpsykologi, som 3. generationscoaching åbner op for. Reinhard vil dele viden om de nyeste sociale forskningsområder, nye teorier om læring og personligt lederskab, og vi får mulighed for at afprøve Reinhards teknikker og øvelser sammen.

3. generationscoaching er en konsekvens af de samfundsmæssige omvæltninger, hvor coaching som transformativ dialog er blevet nødvendig på grund af vores tids omskiftelighed og kompleksitet.

I dag skal viden og mening formes og anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i vores personlige liv og i den offentlige sfære skal vi lære at flytte os til nye horisonter. Coaching som transformativ dialog hjælper os til nye refleksioner, perspektiver og erkendelser. Coaching kan således både være en støtte til selvudviklingsprocesser og til at facilitere social transformation i organisationer og i samfundet.

3. generationscoaching fokuserer på coachen og coachee i deres narrativt samarbejdende partnerskab med coachen som guidende dialogholder. I modsætning til 1. generationscoaching, hvor målet er at hjælpe coacheen med at nå et specifikt mål, og i modsætning til 2. generationscoaching, hvor coachen antager, at coacheen implicit kender løsningen på specifikke udfordringer, har 3. generations coaching ikke nødvendigvis en målorienteret dagsorden, men fokuserer i stedet dybere på værdier og identitetsarbejde – og i sidste ende på udviklingen af et bæredygtigt (personligt) lederskab. 3. generationscoaching integrerer den erfaringsbaserede, subjektiv-eksistentielle dimension med den relationelle og diskursive dimension.

Coach og coachee skaber noget sammen: De genererer mening i samtalen, hvor begge parter er på en rejse med coachen som guide, og hvor nye historier gradvist tager form.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til denne eksklusive workshop, hvor du vil få mulighed for at udforske og udvikle dig selv og dine coaching- og dialogkompetencer til gavn for dine kolleger og din organisation sammen med Reinhard Stelter og andre erfarne deltagere.

Reinhard Stelter

Workshoppen vil blive faciliteret af professor Reinhard Stelter, fra Københavns Universitet. Reinhard er en førende autoritet inden sport- og coachingpsykologi. Han har en ph.d. i psykologi og er en akkrediteret coachingpsykolog og har mange års erfaring som underviser, forsker og praktiker inden for coaching. Han er gæsteprofessor på Copenhagen Business School og tilknyttet som underviser og seniorcoach ved Copenhagen Coaching Center. Reinhard har afholdt coachingworkshops og foredrag i USA, England, Australien, Sydafrika og mange europæiske lande.

NB: Det er en forudsætning for deltagelse i denne workshop, at du har tidligere erfaring med coaching og er fortrolig med spørge- og lytteteknikker. Workshoppen vil bygge videre på din eksisterende erfaring og viden samt give dig mulighed for at udforske en ny tilgang til coaching.

Læs mere om NOCA temaet Learning and Development her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here