Coming Activities

Digital læring (Online)

10. June 2021
kl. 13.00 - 16.00  

For mange organisationer er blended og digital learning en integreret del af læringsstrategien, og flere og flere organisationer overgår i disse år til digital læringspraksis. Vi ved at digitalisering af vores læringsprocesser er fremtiden, men hvordan gør vi det rigtigt? Hvordan udnytter vi de digitale teknologier til at sikre læring i organisationen? Og hvordan kompenserer vi for det, teknologien ikke kan? Vær med på dette NOCA-møde, hvor vi sætter fokus på digital læring.

Digital Learning - NOCA

Læring som løftestang for performance

Når vi taler om digitalisering af læring, handler det ofte om at erstatte mennesker med maskiner og konvertere analogt indhold til noget digitalt og skalerbart. Men vi er nødt til at udfordre denne tænkning, hvis vi for alvor skal gøre læringen mere effektiv og anvende læring som en løftestang for øget performance. På mødet ser vi på:

  • Hvordan vælger man de mest fordelagtige digitale værktøjer til læring?
  • Hvad skal man være opmærksom på, når man overgår fra analog til digital læring?
  • Hvordan kan man arbejde mere datadrevet med læring?

Matthias Krogh-Møller - NOCA

Mattias Krogh-Møller, Director in Global Talent Development at Novo Nordisk

Det at skabe en læringskultur har stort fokus hos Novo Nordisk. Organisationen gør brug af digitale værktøjer for at nå sine mål inden for læring og i sidste ende øge performance for den enkelte medarbejde. På dette møde vil Mattias, Director in Global Talent Development, fortælle om, hvordan man kan arbejde datadrevet med læring. 

Ulrik Juul Christensen - NOCA

Ulrik Juul Christensen, CEO, Area9 LYCEUM

Ulrik Juul Christensen, CEO hos Area9, vil på dette møde udfordre vores forståelse af digitalisering og læring. Han har i mere end 25 år arbejdet med banebrydende udvikling inden for adaptiv læring, datadrevet indholdsudvikling, simulering og debriefing-teknologier. Han står i spidsen for Area9 Lyceum, der udvikler kritisk infrastruktur til ‘blended learning’ på alle niveauer. Ulrik Juul Christensen, anerkendt som ekspert inden for læringsteknologi, vil udfordre vores forståelse i denne session. Flere tusinde universiteter og mere end 30 mio. studerende har anvendt disse teknologier de seneste år, og på mindre end to år er flere hundrede af verdens største virksomheder også begyndt at bruge disse metoder og teknologier.

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here