Coming Activities

Embodied leadership – Bæredygtighed for ledere og medarbejdere i HR

23. January 2019
kl. 14.00 - 17.00  CET

Et dominerede perspektiv i dagens organisationer er, at vi kan nå mere ved at løbe hurtigere. Men sandheden er, at jo hurtigere vi løber og arbejder, desto mere vanedrevet handler vi og des mindre nærværende bliver vi. Det har en pris. Dominerende vaner hæmmer mod og fravær skaber utryghed i relationen og over tid meningsløshed og stress.

Hvad gør vi så?

Tiden kalder på nye måder at være i arbejdslivet på, og nye måder at arbejde med udvikling og læring. Embodied Leadership er et bud på det. Gennem brug af kroppen som læringsfelt, styrkes nærværet, opmærksomhed og mod. Opmærksomhed til at se de drænende og stagnerende vaner. Mod til at bryde med dem og til at være nærværende og se, og lytte og dermed styrke tilliden i relationer.

Med den kropslig læring bringer vi teorien fra en tænkt tanke om, hvad f.eks. tillid er, til en forankret oplevelse af hvordan tillid mærkes, og hvad det kræver at invitere til et tillidsfuldt rum.

Embodied leadership - NOCA

 

Kom og få en introduktion til hvad Embodied Leadership er og kan i forhold til styrkelse af et Bæredygtigt arbejdsliv og ledelse. Og ikke mindst få en oplevelse på egen krop.

Sofie Kempf giver os en introduktion til Embodied Leadership.

Endvidere vil du på egen krop få en oplevelse af hvor meget din kropslige tilstand betyder for evnen til at skabe tillidsfulde relationer. Du vil få enkle teknikker til hvordan du kan skifte tilstand fra fravær til groundet nærvær. Teknikker du straks kan tage i brug. Vi vil også besøge betydningen af angst og mod i forhold til at styrke et bæredygtigt arbejdsliv. 

Helle Haahr Nielsen fra Cphbusiness vil indledende fortælle ud fra et uddannelsesmæssigt perspektiv, om hvorfor kropslig læring med fordel kan bringes mere i spil i lederudvikling. Hun vil tage afsæt i tankernen om et bæredygtigt arbejdsliv og give eksempler på, hvordan hun har bragt elementer af metoden ind arbejdet.

Vær med til et fysisk møde om ledelse af mennesker og bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi sætter fokus på kroppens og sansernes afgørende betydning.

 

Vil du vide endnu mere om ‘Learning and development’? Læs om NOCAs tema her.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here