Coming Activities

LUKKET FOR TILMELDING Ikke-hierarkisk ledelse

10. May 2023
kl. 15.00 - 18.00  CET

Dette arrangement er nu lukket for tilmelding!

Vi vil gerne invitere dig til et spændende medlemsmøde om ikke-hierarkisk ledelse, som vi afholder i samarbejde med FORUM – et centrum for udvikling af offentlig styring og ledelse.

Mødet finder sted den 10. maj, hvor du vil have mulighed for at møde spændende oplægsholdere, der vil dele deres erfaringer med ikke-hierarkisk ledelse i deres organisationer.

En af oplægsholderne er Christian Alvang Jespersen fra Gentofte Kommune, der vil dele hans erfaringer med at implementere en ikke-hierarkisk organisationsstruktur i kommunen. Derudover vil du også høre fra Årets HR-forsker lektor Tina Øllgaard Bentzen fra RUC om, hvorvidt fremtiden for ledelse er selvorganiserende. Tina vil give sit perspektiv på emnet og dele sine erfaringer og forskningsresultater.

Vi har også inviteret Lykke Jeppesen fra Clever, Danmarks førende virksomhed inden for e-mobilitetstjenester og opladningspunktoperatør, som vil dele deres historie om, hvorfor og hvordan de har ændret deres arbejdsmiljø til en mere chef-fri og ikke-hierarkisk organisation. Du vil høre om, hvordan de implementerede en sociokratisk organisationsstruktur og en co-lederskabsmentalitet, de udfordringer, de stod overfor, og hvordan de overvandt dem.

Under arrangementet vil du få indblik i Clevers team- og formålsdrevne praksisser, og du vil få svar på spørgsmål som: Hvordan arbejder Clever med co- og ikke-hierarkisk ledelse? Hvordan ser deres daglige praksis ud? Hvilke udfordringer stod de over for i transformationen, og hvordan løste de dem? Arrangementet er en god mulighed for at lære mere om ikke-hierarkisk ledelse og samtidig møde og netværke med andre HR professionelle og HR chefer. Tilmeld dig nu og bliv inspireret af Clevers rejse og erfaringer.

 

Lykke Jeppesen, People and Development Lead hos Clever

som vil dele mere om deres transformation og rejse mod en co-ledelsestilgang. Lykke har en kandidatgrad i psykologi og engelsk fra Aarhus Universitet og har arbejdet hos Clever i et år. Før Clever var Lykke DE&I Lead hos TDC Group og Nuuday.

 

Tina Øllgaard Bentzen er forsker fra Roskilde Universitet

Tina forsker i tillid, frisættelse og paradokser når ledelse distribueres eller deles i organisationer. Hendes seneste publikationer inkluderer publikationer “Tillidens taburet” som blev præmieret med HR-forskerprisen 2023. Hendes forskning i non-hieraktiske organisationerformer er også udgivet i bøgerne “Tillidsbaseret styring og ledelse” og “Samskabt styring – nye veje til afbureaukratisering? Hun er også en aktiv kommunikator og har bl.a. sat fokus på frikommuneforsøg gennem podcasten ”Velfærdens Maskinrum”.

Christian Alvang Jespersen er en erfaren leder med mere end 20 års erfaring inden for socialt arbejde og handicapområdet.

Han har dedikeret sit professionelle liv til at hjælpe udsatte børn, unge og voksne. Christian er kendt for sin faglige dygtighed, hans evne til at motivere og lede sit team samt hans store interesse for at skabe positive resultater for borgere med særlige behov. Christian har en bred uddannelsesmæssig baggrund inden for pædagogik, psykologi og ledelse. I marts 2022 blev han ansat som Områdechef for Social og Handicap drift i Gentofte Kommune, hvor han nu står i spidsen for en stor afdeling med fokus på at forbedre livskvaliteten for borgere med handicap og social udsathed.

Læs mere om temaet Learning and Development her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here