Coming Activities

Videndeling på tværs er ikke bare mere snak og flere møder

04. December 2019
kl. 13.00 - 16.00  CET

Effektiv videndeling skaber flere resultater – hurtigere. Men for mange organisationer kan det være svært at gøre det effektivt. Hvordan undgår vi at drukne os selv i møder og ineffektiv snak og få mest muligt ud af videndelingen?

Mange steder i danske organisationer er der behov for at arbejde mere praksisnært med videndeling og opkvalificere den, der allerede foregår i dagligdagen, så det bliver meget mere værdiskabende.

Undersøgelser viser, at vidensnetværk naturligt nedbryder siloer, mentale barrierer, giver større helhedsforståelse for forretningen og understøtter, at best practice spreder sig. Men succesfulde netværk opstår ikke af sig selv.

Derfor vil vi på dette netværksmøde have et fokus på at undersøge, hvordan man kan effektivisere videndeling – og dermed undgå at begå en masse dyre og tidskrævende fejltagelser.

Hvad kan vi lære af sportens verden? 
Videndeling i Team Danmark 

Team Danmark arbejder for at optimere rammer og vilkår for Danmarks bedste atleter.

Men for at optimere disse rammer og vilkår er videndelingen essentielt for succes.Team Danmark arbejder med mange forskellige faggrupper, og de har derfor haft et stort fokus på, at optimere videndelingen herimellem.Over de seneste 6 år, har de arbejdet med mange forskellige initiativer, for at skabe en kultur, hvor videndeling er en del af dagligdagen.

Nogle af de initiativer de har arbejdet med er:

  • Netværk for sportschefer: For at sikre god vidensdeling, har Team Danmark skabt netværksgrupper for deres sportschefer og landstrænere. Dette har hjulpet på at skabe en forståelse for hinandens områder, men også at identificere hvilke områder man kan bruge hinandens ekspertise.
  • Vidensdeling for eksperterne: Team Danmark stiller nogle krav til deres eksperter ift. videndeling. Her har de fokus på 3 områder: 1. ekspertens egen viden 2. videndeling på tværs i organisationen 3. formidling af viden til forbundene (sportschefer, trænere og atleter).

Team Danmark vil på dette netværksmøde fortælle om hvorfor det er så vigtigt med videndeling, samt hvilke resultater dette kan føre til.

Kom og bliv inspireret ift. mulige fremgangsmåder at bruge videndeling på tværs af fagområder.

Susie Lynge - videndeling

Susie Lynge, som er direktør i Netværks Akademiet og har trænet over 15.000 medarbejdere og ledere i strategisk networking og videndeling, vil bidrage til mødet med perspektiver som:

  • Hvorfor videndeling er afgørende for organisationens bundlinje og kollegernes arbejdsglæde
  • Hvordan I nedbryder siloer ved at videndele på tværs af organisationen
  • Hvordan I helt lavpraktisk videndeler med hinanden i hverdagen
  • Hvorfor løsningen på bedre videndeling IKKE er at holde flere møder (dem har vi nok af i forvejen…).

Ønsker du af afmelde dig arrangementet, skal dette senest gøres et døgn før.

Der er et No-show fee på 500 kr. ekskl. moms. 

Vil du vide mere om ‘Learning and Development’? Læs om temaet her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here