Coming Activities

Vidensalon: Når ledere er på tværs

20. October 2015
kl. 15.00 - 17.00  

Ledelse på tværs - NOCA
Om ledelse af offentlig-privat samarbejde

Vi skal løfte i flok på tværs af sektorer. Sådan står det blandt andet i en tidligere regeringens innovationsstrategi fra 2012. Det danske samfund står over for komplekse udfordringer, som kræver, at der tænkes ud af boksen – Der skal samarbejdes på tværs af offentlige og private aktører og skabes effektive og innovative løsninger.

Offentlig-privat samarbejde beskrives altså som løsningen på velfærdsstatens udfordringer. Den type samarbejde indebærer komplekse netværk af forskelligartede aktører, der skal samarbejde i nye rammer. Samtidig sker der stort set ingen erfaringsudveksling mellem medarbejdere i hhv. det offentlige og private – i Danmark har vi historisk lav sektormobilitet på tværs af den offentlige og privat sektor, hvor under 5 pct. skiftede sektor i 2012. Tværtimod er området præget af myter om dem fra den anden sektor, som skaber kulturelle barrierer for offentlig-privat samarbejde. Men er forskellene egentlig så store, og hvad skal der til for at lede en blandet projektgruppe fra både det offentlige og private?

DEA og NOCA har i samarbejde med 26 af deres partnere nedsat en Tænkeboks, som i foråret stillede skarpt på, hvordan ledelse kan understøtte og bidrage til succesfuldt offentlig-privat samarbejde, der skaber resultater. Til DEA og NOCAs vidensalon vil resultatet af Tænkeboksens arbejde blive offentliggjort ved oplæg og debat om de vigtigste pointer. Her vil du møde ledere, som har arbejdet i både en offentlige og private sektor – De vil fortælle om gevinsterne ved sektorskift, og hvordan sektormobilitet kan være med til at smiddiggøre offentlig-privat samarbejde. Herudover skal vi debattere nogle af de svære dilemmaer, man kan opleve som leder af offentlig-private samarbejder.

Program følger

Hvor & Hvornår?
20.oktober 2015
Kl. 15.00 – 17.00

NOCA & DEA
Fiolstræde 44
1171 København K
(Mødesalen)

 

Klik her og lær mere om ‘Learning and Development‘.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here