Coming Activities

Er Teal og Agile fremtidens organisationsdesign?

28. January 2020
kl. 08.30 - 12.00  

 

I takt med at den digitale transformation ændrer rammerne for vores virksomheder, bliver det nødvendigt for vores organisationer at bevæge sig hurtigere, tilpasse sig mere fleksibelt, lære mere effektivt og inkludere forskellige arbejdsformer. For at imødekomme kravet om fleksibilitet og innovationsevne eksperimenteres der som aldrig før med nye organisationsdesigns som Agile, Lean startup, Scrum, Holacracy og ikke mindst Teal. Men hvordan arbejder man i praksis med disse nye organisationsdesigns, og hvilke konsekvenser skal man være opmærksom på?

Fremtidens organisationsdesign skal understøtte hastighed, agilitet og fleksibilitet.

De sidste 100 år har de fleste organisationer været designet til at skabe effektivitet og forudsigelig adfærd, hvilket har givet os en række højt specialiserede og ofte silobaserede organisationer. Men meget tyder på, at denne organisering ikke er egnet til en periode med uforudsigelige markeder og disruption.

Succesfulde organisationer skal fremover kunne fungere som netværk og økosystemer, der koordinerer gennem kultur, informationer og sikrer talenters mobilitet. Dette betyder, at de traditionelle hierarkier afløses af netværk, økosystemer og platforme, og herved skal det klassiske spørgsmål om: ”hvem arbejder du for” erstattes med ”hvem arbejder du sammen med?”.

Ambitionen på dette NOCA møde er todelt:

  1. Først og fremmest vil vi komme tættere på, hvorledes organisationsdesignet kan transformeres. Organisationsforskning viser, at forsøg på at ændre organisationsstruktur er vanskeligt og med sikkerhed indebærer en frustrerende proces.
  2. Sekundært vil vi undersøge om Teal- og Agile-koncepter giver os en forståelse for, og en metode til, at designe mere effektive organisationer. Teal-organisering retter fokus mod et mere fleksibel og team-baseret organisationsdesign. En del forskning indikerer, at små grupper og teams er den naturlige måde for mennesker at samarbejde. Derfor beskrives fremtidens organisationsform ofte som “network of teams” (Deloitte 2019).

Kilde: Deloitte Human Capital Report, 2018

Teal-organisering – Det handler om teams

Erik Korsvik Østergaard giver os et indblik i Teal-organisering med afsæt i bogen “Teal Dots in an Orange World”, der udkommer 28. november 2019.

Bogens budskab er baseret på Eriks arbejde med ledere i store danske virksomheder. Hans observation er, at arbejde KUN udføres i små teams, IKKE i traditionelle strukturer. Det betyder, at forretningssucces ikke handler om “corporate collaboration” men om små selvstyrende teams i en teambaseret struktur. Herved henviser bogens titel til, at de selvstyrende teams lever i et specifikt rum i den corporate struktur. Eriks forståelse er inspireret af den belgiske forfatter og tidligere McKinsey-konsulent Frederic Laloux’ bog ”Reinventing Organizations”, hvor Teal begrebsliggør organisationen som en moderne team-orienteret organisme.

Erik Korsvik ØstergaardErik Korsvik Østergaard, partner i Bloch&Østergaard, Master of Science (M.Sc.) fra DTU i kaos matematik og en BA I tværkulturel projektledelse. Han har arbejdet med ledelse, digitalisering, strategi, forandringsledelse og organisatorisk transformation i +15 år.

Case: Ørsted v. Susanne Bork Klussmann, Head of Agile Delivery

Ørsted har gennemgået en massiv transformation i løbet af det seneste år. Det har krævet, at Ørsted har skulle gentænke deres leverancer, kultur og samarbejdstilgangen på tværs af forretningsenhederne. Derfor igangsatte Ørsted IT en ambitiøs implementering af ”agile-at-scale” og opnåede derigennem en ny tilgang til det interne økosystem af medarbejdere og ledere. Hør Susanne Bork Klussmann fortælle om, hvordan de har grebet processen an, og hvad det betyder for kulturen, DNA’et, lederne og medarbejderne.

Ørsted - NOCA

Ørsted er Danmarks største energiselskab, og en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Ørsted har 6.300 medarbejdere, og selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. Ørsted udvikler og implementerer grønne energiløsninger, der reducerer de negative effekter af klimaforandringer. Deres primære forretningsområder er Offshore, Onshore og Markets & Bioenergy.

Case: Pingala A/S v. CEO Kent Højlund

Pingala er en eksperimenterende virksomhed med en helt flad organisationsstruktur uden mellemledere. Fokus er på mennesker og personlige relationer, og de har en kultur baseret på formål, frihed, lyst og oprigtighed. Kent Højlund giver os indblik i den unikke kultur og hvilke mekanismer, der får økosystemet til at hænge sammen.

Pingala - NOCA

Pingala har haft konstant stigende vækst og har modtaget Børsens Gazelle 7 gange i træk. Målet er 10 Gazellepriser i træk samtidigt med, at de bevarer den unikke kultur og det høje engagement. Pingala er et dansk IT konsulenthus med fokus på ERP, CRM og BI med Microsoft Dynamics 365FO-teknologi. Virksomheden blev stiftet i 2008 af Anders Nielsen og Henrik Berg Andersen, og har nu rundet 70 ansatte med afdelinger i København, Århus og Dubai. I 2013 tiltrådte Kent Højlund som CEO.

Ønsker du af afmelde dig arrangementet, skal dette senest gøres et døgn før.

Der er et No-show fee på 500 kr. ekskl. moms. 

Klik her for at læse mere om NOCAs tema ‘Organisational Development and Design‘!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here