Coming Activities

Hvad er ”Best Practice” inden for Performance Management? (Online)

09. June 2020
kl. 08.00 - 10.00  

Dette online netværksmøde er en teaser på det store arrangement, vi afholder omkring Performance Management d. 20. oktober.

værdiskabelse med performance management

 

Hvad er ”Best Practice” indenfor Performance Management?

Det er et spørgsmål, der er blevet sværere at svare på indenfor de seneste år. Den gamle MUS med årlige performance reviews er mange steder efterhånden historie, og flere og flere organisationer er i stedet begyndt at indføre løbende feedback og jævnlige pulsmålinger.  

Bevæggrundene for ændring af Performance Management processen er til at få øje på.

Foruden en generel tendens til digitalisering af HR-processer og nye agile forretningsmodeller spiller et stadigt stigende fokus på medarbejderudvikling og Employee Experience, samt ikke mindst nye fleksible arbejdsformer, alle ind. De mange forskellige motiver for ændring af Performance Management gør ikke arbejdet med forbedring af processen nemmere – tværtimod.

Deltag i dette online netværksmøde, hvor indlægsholderen er Linn Gevoll, Head of Performance Management, Nordea. Dette møde vil fokusere på 3 forskellige elementer, hvor formålet er at starte en faktabaseret diskussion omkring, hvordan vi arbejder med Performance Management for at opnå mest mulig værdiskabelse:

  1. Hvad er formålet med Performance Management?
    Teoretisk er der mange bud på, hvorfor vi skal have fokus på Performance management. Både ift. hvad vi skal bruge det til, men også hvad vi IKKE skal bruge det til. Linn Gevoll vil i denne del inddrage jer i nogle af de teoretiske rammer omkring Performance management.
  2. Hvordan ser de forskellige tiltag ud? Performance Management kan have mange forskellige former. Linn vil her dele ud af hendes erfaringer med Performance Management i forskellige organisationer. Hvordan kan de forskellige tiltag se ud?
  3. Hvordan ser Performance Management ud i fremtiden? Hele verdenen er pt. ramt af COVID-19, som udover at være en stor sundheds- og samfundsmæssig krise også skaber mange store udfordringer for organisationer. Når samfundet igen åbner op, vil der også være nye udfordringer for mange organisationer, som står og venter. Har dette en betydning for måden, vi tænker Performance Management? Denne del af mødet vil være en åben diskussion, hvor Linn starter med at dele hendes refleksioner og lægger op til diskussion omkring, hvilke udfordringer og muligheder man ser for Performance Management til at skabe værdi på en fremtidig arbejdsplads.

Linn Gevoll, Head of Performance Management, NordeaLinn Gevoll, Head of Performance Management, Nordea

Linn har en PhD i Performance Management fra CBS, hvor hun har haft et specifikt fokus på design og implementering af innovative Performance Management praksisser. Som Head of Performance management i Novo Nordisk har Linn haft ansvaret for revidering af Performance Management processen. Linn er i dag ansvarlig for Performance Management i Nordea.

Ønsker du af afmelde dig arrangementet, skal dette senest gøres et døgn før.

Der er et No-show fee på 250 kr. ekskl. moms.

Klik her for at læse mere om NOCAs tema ‘Organisational Development and Design‘!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here