Coming Activities

Hvor og hvordan får vi strategien og forretningens behov ind i talentudviklingen?

10. January 2019
kl. 08.30 - 12.00  CET

Vi har længe arbejdet med at identificere, udvikle, fastholde, og få vores talenter videre i deres næste relevante rolle. De programmer, vi udvikler hertil, har tendens til at blive tunge at håndtere, både når det gælder den administration, prestige og de forventninger, der er involve­­ret. Selve strukturen giver en inerti, der står i vejen for dagligdagens løbende forbedringer alt efter de strategiske og forretningsmæssige retningsskift og omorganiseringer.

Talentudvikling - NOCA

Vær med når vi mødes d. 10. januar hos PFA for at høre om deres arbejde med talentudvikling. PFA tror på en bred talentudvikling frem for en eksklusiv talentpulje. De arbejder med, at tage talentfulde medarbejdere ind på alle niveauer og har særligt fokus på, at få en stærk pipeline fra elever og nyuddannede til erfarne medarbejdere. Det giver sig til udtryk i et elevprogram og et program PFA har skabt for at sikre en stærk fødekæde til de forskellige rådgiverfunktioner. PFA præsenterer programmet og der vil være mulighed for, at møde en nyudnævnt leder som har været gennem rejsen i PFA.

Case 2: 

Forsvaret vil involvere os i deres talentudviklingsstrategi. Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor landets forsvars- og sikkerhedsstrategi stiller stadig nye krav til organisationen. Her går jobrotation, videreuddannelse og strukturerede talentaktiviteter op i en højere enhed for både den enkelte og koncernen.

Case 3:

Rigspolitiet vil fortælle om deres forskellige måder at arbejde med organisatorisk talentudviklingDet sker bl.a. gennem et før-lederprogram, hvor Lars Flensborg her beskriver sin rejse fra politiassistent til før-leder og nu politikommissær.

Samtidig arbejder Rigspolitiet med fokus på talenter, hvor HR er tæt på lederne/kerneforretningen og med til at identificere fx kommende ledere og medarbejdere med helt særlige behov for udvikling.

Case 4:

Helene Hoppe Revald fra People Test Systems vil fortælle  generelt om deres arbejde med Talent 100 og Generation Y. 

People Test Systems udvikler personanalyser til erhvervslivet og anvender data til at gøre sig klogere på interessante medarbejdergrupper. Derfor har People Test Systems undersøgt Berlingskes Talent 100 og kan på den baggrund sige noget om hvad der karakteriserer det typiske talent. Derudover har People Test Systems undersøgt Generation Y, som typisk vil være i det alderssegment, som talenterne hentes fra. Undersøgelserne peger på, at Generation Y har nogle af de samme træk som talenterne, men også, at de vil have det svært i samarbejdet med det typiske talent. Kan man have for mange talenter i en organisation? Og hvis nogle har svært ved at samarbejde med talentet, hvis problem er det så? 

Der vil være rig mulighed for vurdere, lade sig inspirere af og give input til både PFA, Rigspolitiets, Forsvarets og People Test Systems initiativer og erfaringer, samt yderligere at diskutere og problematisere, hvordan vores talentudvikling kan støtte forretningen og strategien maximalt.

Dette er en samarbejdsorienteret workshop

Bemærk at dette er en faciliteret workshop, hvor vi mødes for at dele viden, udfordringer og best practice så vi løfter hinandens praksis. Forvent mindre tid på præsentationer og mere tid på at diskutere og co-create sammen om de fokuspunkter, vi finder vigtigst på dagen.

Praktiske informationer 

Der er ankomst og morgenkaffe fra kl. 08:00-08:30.

Lær mere om Talent Management her.
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here