Coming Activities

Performance Management – og alternativerne

26. April 2016
kl. 10.00 - 14.00  

D. 26. april mødes vi hos PFA, hvor vi vil se nærmere på alternativer til Performance Management. Dagens indlægsholdere vil hhv. komme fra PFA og Forsvarsakademiet.

PFA:
PFA har arbejdet med performance management som strategisk pejlemærke i en årrække, men i forbindelse med udrulningen af en ny koncernstrategi ønskede ledelsen at styrke performance management kulturen yderligere. PFA vil gennemgå de refleksioner, de har haft i forbindelse med et nyt performance management set up, og hvilke udfordringer, de har mødt på vejen.
Torben Schmidt, HR Business Partner, PFA

Forsvarsakademiet:
Den seneste forskning i Mål- og resultatbaseret styring, peger på, at hvis det skal virke skal der være en god balance imellem tildelte mål og lokal ledelses autonomi til at håndtere de stillede mål. En forståelse som kalder på et militært princip omkring opgavestyring og ikke detailstyring. Det militære begreb hedder Mission Command som tager sit afsæt i det oprindelige tyske begreb Auftragtaktik. En tilgang som har vundet stadig større indpas også i det civile, hvor man erkender at man ikke har brug for flere detaljer, men snarere en klarere retning. Den tænkning omkring ledelse efter hensigt vil Stig Brynel introducere og diskutere med henblik på dens muligheder for at kvalificere eksekveringen af PFM.
Stig Brynel, Major, MA Public Administration, Institut for ledelse og organisation, Forsvarsakademiet

 

Hvor og Hvornår?
Tirsdag d. 26. april 2016
Kl. 10.00 – 14.00

PFA
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

 

Vil du lære mere om NOCAs tema ‘Organisational Development and Design‘?
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here