Coming Activities

Executive Leadership Development

– Hvor blev dannelsesrejsen af?

I en tid hvor kravet til hastighed stiger i alt hvad vi gør er vi nødt til at foretage nogle væsentlige valg for at prioritere – for vi kan ikke nå alt det, vi kunne tænke os. Derfor er Executive Leadership Development måske svaret.

Måden hvorpå vi i dag udvikler vores topledere, har også undergået væsentlige forandringer og vi uddanner og udvikler i dag meget mere målrettet på det, vi som ledere har brug for lige her. Samtidigt ændres fokus fra et udviklingsperspektiv til et uddannelsesperspektiv, hvor academia og dermed knyttede ECTS-point vejer tungt i valg af og udvikling af udviklings- og uddannelsesaktiviteter.

Hvad blev der af dannelsesrejsen?
Hvordan former vi i dag de ledere, der er på vej mod toppen og dermed den position, hvor de som rollemodeller viser andre hvad denne virksomhed står for – hvad man gør og hvad man ikke gør – det etiske og moralske kompas?

Det er ikke længe siden, at verden oplevede en af de værste finanskriser nogensinde og mange har sagt, at grådighed og tilsidesættelse af almindelige moralske og etiske normer var en af hovedårsagerne. Har vi lært noget af denne krise? Har vi ændret vores adfærd eller blot vores opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt? Spiller moral og etik en større rolle nu end tidligere?

I nogen virksomheder er det moralske og etiske kompas et væsentligt omdrejningspunkt for hele virksomheden. Alle ved intuitivt hvad der er god og ordentlig opførsel. I andre er det opportunismen og vækstreligionen, der driver hvad man kan og ikke kan. Her er det ikke det moralske og etiske, men alene om det er lovligt, der afgør, hvad man gør.

Hvordan navigerer vi i HR i dette? Hvilke krav stiller det til den måde vi uddanner og udvikler vores ledere på? Er det tid til at genindføre dannelsesrejsen som et element i udvikling af fremtidens topledere?

Program for mødet:
Vores vært for mødet er Corporate Vice President i Novo Nordisk A/S Mette Aagaard Hertz. Mette har ansvaret for HR i Novo Nordisk R&D og har selv været deltager på Lighthouse-programmet.

På mødet vil Annelise Goldstein, Corporate Vice President i Novo Nordisk A/S, der er ansvarlig for ledelsesudvikling i Novo Nordisk, fortælle om, hvordan Novo Nordisk i øjeblikket omlægger deres lederudviklingsforløb. De seneste 8 år har Lighthouse programmet sat nye standarder for, hvordan man udvikler også de sociale og moralske sider af lederskabet, men netop nu er Novo Nordisk i gang med at udvikle et nyt forløb. Hvad skal være anderledes? Hvordan laver vi god Executive Leadership Development?

Ask Agger, CEO i Workz, arbejder med udvikling af ledere i mange organisationer og har som leder i Workz, der i særdeleshed arbejder med forandringer, et godt udsyn over de krav der stilles og vil blive stillet til topledere. Ask vil give sit bud på, hvordan vi bedst udvikler de ledere, der skal stå i spidsen for danske virksomheder fremover.

Kenneth Mikkelsen er medstifter og partner i FutureShifts, der har til formål at hjælpe ledere med at gentænke, redefinere og genskabe deres organisationer og dem selv til at møde fremtidens krav. Kenneth vil derfor med afsæt i The Leadershift Compass, som er en spændende ny tilgang til udvikling af ledere, udfordre os på den måde, vi tænker ledelsesudvikling på – og hvordan vi igen kan få dannelsesrejsen og begreber som ordentlighed ind i ledelse.

Kom og vær med til at skabe en inspirerende dialog om dette spændende og meget relevante emne, hvor vi sætter fokus på HR’s rolle og ansvar for denne dagsorden.

OBS: Kom i god tid, da det kan være svært af finde parkering

Hvor og hvornår:
Novo Nordisk A/S, Building NN1.S.05
Novo Allé 1
2880 Bagsværd

Torsdag, den 19. maj 2016
kl. 12.30 til 17.00.
Der vil være en sandwich til alle kl 12.30 – mødestart kl 13.00

 

Du kan lære mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ lige her!
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here