Laila Gyldenhøj Præsentation – NOCA årsdag 2019

laila-gyldenhoej-praesentation-noca-aarsdag-2019

Talenter kommer i mange forskellige former! Udgangspunktet er at millenniums udgør I 2020 mere end 50% af den globale arbejdskraft. Generationen vil kræve, at hierarkierne bliver revet ned og erstattet af fladere organisationsstrukturer. Medarbejderne vil I fremtiden frit kunne vælge, hvem de sparer med, og bliver ledt af. Det betyder, at fremtidens HR-medarbejder både skal kunne fungere som mentor, coach, leder og “mor”.

Laila Gyldenhøj fortalte på NOCAs årsdag 2019 omkring hendes arbejde med Millenniums gennem projektet ’Mobile First’. For at afprøve et mere agilt arbejdsmiljø var der fokus på at gentænkte: ledelse, mentorordning samt bonus. I stedet blev medarbejderne f.eks. belønnet gennem sociale aktiviteter som skabte et unikt sammenhold i temaet

Læs præsentationen her:

 

Leveraging cultural boundaries for leadership

 

Download PDF her >

Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here