Coming Activities

Virtuel ledelse på tværs af kultur og sprog (Online)

10. June 2020
kl. 08.30 - 10.45  

Corona-krisen har gjort virtuel ledelse til en daglig disciplin. Men er vi dygtige nok til at håndtere de kulturelle og sproglige barrierer, som gør det vanskeligt at bedrive succesfuld virtuel ledelse globalt? På denne NOCA-online workshop får du ny viden om at arbejde i tværkulturelle og virtuelle kontekster, og konkrete tips til at optimere dit samarbejde med dine globale kollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kultur og sprog - NOCA

Vi zoomer særligt ind på:

  • Sammenhængene mellem sprog og kultur i en global kontekst  
  • Sproglige udfordringer, kommunikation og virtuelle kommunikationskanaler
  • Relations- og tillidsopbygning i det tværkulturelle, virtuelle samarbejde

Workshoppen vil være interaktiv med øvelser og refleksioner. Undervejs vil man få mulighed for at diskutere egne erfaringer og lave strategier for fremtidigt tværkulturelt samarbejde. Workshoppen gennemføres som et samarbejde med Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), og faciliteres af Signe Ørom, Ph.d. i Sprog og Kultur. Signe er tillige uddannet virtuel facilitator, og har gennemført workshops og foredrag i mere end 20 lande.

NCFF - Det Nationale Center for FremmedsprogNCFF

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) er et uafhængigt center, hvis formål er at fremme fremmedsprog, således at flere får flere og bedre fremmedsprogskompetencer. NCFF arbejder for at styrke fremmedsprogskompetencer overalt i det danske (sprog)uddannelseslandskab til fordel for den enkelte, for uddannelsesinstitutionerne og for samfundet.

Mette Skovgaard AndersenMette Skovgaard Andersen

Mette har en Ph.d. i Lingvistik og Fremmedsprog fra CBS og en Master i fremmedsprogspædagogik fra KU. Forskningsmæssigt har hun primært beskæftiget sig med interkulturelle kompetencer, kulturelle forskelle i begreber, herunder metaforer samt brug af og behov for fremmedsprog i virksomheder. Mette er nu leder af det i 2018 nyoprettede Nationale Center for Fremmedsprog i Østdanmark.

Signe ØromSigne Ørom

Signe har en Ph.d. i Sprog og Kultur, er deltidsforsker ved CIRCD på Københavns Universitet samt indehaver af ConnectingCultures. Hun har lang praktisk erfaring med, såvel som teoretisk kendskab til kulturmøder og har arbejdet med at optimere det tværkulturelle og virtuelle samarbejde i mange danske og internationale virksomheder. Signe har boet i udlandet i 9 år og arbejdet i globale virksomheder i 10+ år.

 

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Diversity and Inclusion’ lige her!

 
Network of Corporate Academies

Become part of Denmark's leading HR network and create value in your organisation!

Log in

To log in to NOCA.dk, you as NOCA member must use the email address you provided to NOCA as a username along with the password that was provided to you. If you have trouble logging in, please contact the webmaster at: noca@noca.dk
Forgotten password? click here