NOCA

Medlemmer

NOCA er en rummelig forening baseret på videndeling og netværk indenfor HR-relaterede emner. NOCAs medlemmer tæller

  • Offentlige og private virksomheder og organisationer
  • Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner
  • Konsulentvirksomheder med fokus på organisations- og ledelsesudvikling

Det, der binder forening sammen, er ønsket om et lærende miljø, hvor deling af viden og erfaringer samt indblik i den seneste forskning indenfor HR skaber nysgerrighed og fælles læring til gavn for virksomhedens konkurrencekraft. NOCAs aktiviteter er præget af princippet “noget for noget”. I praksis betyder det, at medlemmerne skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Til gengæld er det så også givet, at de får rigtig meget igen.

Interesseområderne i NOCA spænder over forretningsudvikling, strategisk kompetenceudvikling, organisationsdesign, talentudvikling, ledelsesudvikling, employer branding, global HR, sociale medier etc. Det er medlemmerne, der sætter dagsordenen og temaerne skifter derfor når ny behov opstår. Vær selv med til at sætte dagsordenen.