Om NOCA

Stærke værdier skaber gode resultater, og i NOCA lever vi ud fra fem kerneværdier:

 

værdier hos NOCA

Relationsskabende

I NOCA skaber vi relationer gennem netværk. Vi tror på at gode relationer mellem mennesker skaber værdi for den enkeltes arbejde og den enkelte medlemsvirksomhed. Langsigtede og ligeværdige relationer er et centralt omdrejningspunkt for NOCAs virke og en nødvendighed for værdiskabelsen.

Tillidsskabende

At være medlem af NOCA betyder, at man er del af et fortroligt fællesskab. Tilliden mellem medlemmerne er forudsætningen for, at man trygt kan dele sin viden og sine tanker – både om det, der går godt og det, der er svært. Denne fortrolighed er en forudsætning for dybde i dialogen.

Vidensskabende

I NOCA skaber og formidler vi viden i fællesskab. Vi bygger bro mellem forskning og praksis, og denne “bro” skaber ny viden. Men viden er intet værd hvis det ikke deles. Derfor byder NOCA på fora hvor vi kan dele viden, erfaringer og muligheder med hinanden. Når viden deles med andre, får den viden reel værdi.

Værdiskabende

Et medlemskab af NOCA skal skabe værdi for den enkelte medlemsvirksomhed og dens medarbejdere. I NOCA tror vi på at denne værdi bliver skabt gennem fortrolige relationer, et stærkt netværk, samt videndeling og læring medlemmerne imellem. Et medlemskab af NOCA skaber mulighed for læring og inspiration fra andre medlemsvirksomheder, som den enkelte kan omsætte til konkrete resultater i egen virksomhed.

Perspektivskabende

I NOCA er de temaer, som vi til enhver tid arbejder med, rammen om perspektivskabende aktiviteter. Med udgangspunkt i praktiske cases fra dagligdagen i medlemsvirksomherderne og nyeste forskning fra universiteterne perspektiveres de udfordringer, som mange sidder med i det daglige, således at alle får noget med hjem fra møderne.

 

Det siger vores medlemmer ...

  • Da jeg for år tilbage skiftede karrierespor til HR området valgte jeg at engagere mig i NOCA for at accelerere min HR viden. Og jeg oplevede virkelig at jeg fik værdi for pengene gennem NOCAs arrangementer og netværk. Som formand for foreningen vil jeg gerne give lidt igen til en not-for-profit forening med et fantastisk formål og en stor vision.

    Lars Malmberg, Danske Bank

  • Årets Learning Expedition gjorde det særlig tydeligt, hvordan selv store verdensledende selskaber i disse år må satse benhårdt på såvel produktinnovation som redegørelse for klimafodspor. Denne udviklings betydning for HR-området blev med stor åbenhed præsenteret for NOCA og skabte derudover spændende afledte dialoger internt i den danske delegation. Jeg ser frem til næste Learning Expedition.

    Peter Stolt, CBS Executive

  • Forvent faglighed og fortrolighed fra første time. Til netværksmøder i NOCA-regi bliver et konkret og aktuelt fokus behandlet i gruppen med faglighed og åbenhed som et grundlæggende fundament. Dette ligegyldigt om deltagerne har mødtes mange eller få gange. Og så får jeg altid konkrete ideer og inspiration med hjem.

    Tina Østergaard, Post Nord

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.