Om NOCA

NOCA's historie

 

Begyndelsen

I 2001 mødtes en række personer med tilknytning til HR, heriblandt Professor, Laurids Hedaa og Underdirektør, George Greibe, til en konference i København, hvor dialogen bl.a. faldt på behovet for at etablere et sted hvor viden og forskning indenfor ”Corporate Academies” kunne findes og deles. En sådan katalysator for samspil imellem forskning og praksis samt en inspirationskilde for strategisk kompetenceudvikling var absolut noget, der manglede i Danmark.

Det var i kølvandet på disse dialoger samt diverse fokusgruppeinterviews at foreningen DACA*PO – senere NOCA (Network of Corporate Academies) ved en stiftende generalforsamling den 19. marts 2002 så dagens lys. NOCAs bestyrelsesformand var ved foreningens start Søren Laursen, Dandy og næstformand Henrik Jespersen, Grundfos. 15. april 2002 blev navnet DACA*PO udskiftet til NOCA grundet ophavsretlige forhold.

I november 2002 blev NOCA’s første medlemsmøde afholdt på Poul Due Jensen Academy, Grundfos, hvor repræsentanter fra NOCA’s 7 medlemsvirksomheder (BRFkredit, DANDY, FLS Industries, Forsvarsakademiet, Grundfos, Handelshøjskolen i København samt Handelshøjskolen i Århus) deltog.

December 2002 fratræder NOCA’s første bestyrelsesformand og næstformand Henrik Jespersen, Grundfos, overtager formandsposten, som han holder frem til NOCAs 10 års jubilæum.

NOCA flytter til København

1. marts 2003 ansættes George Greibe som direktør for NOCA og foreningssekretariat blev således flyttet fra Herning til København. Det betød at regelmæssige medlemsmøder blev arrangeret, så NOCA medlemmer kunne mødes og dele viden og erfaringer fra forskning og praksis. I oktober 2003 flyttede NOCA ind i bygningen Kosmopol på Nørreport i København og blev lejer hos FUHU (nu DSEB), hvor NOCA stadig har til huse.

Udlandsrejserne starter

I 2004 arrangerede NOCA sin første medlemstur til Academy of Management (AOM) Annual Conference i USA. Planen var at denne tur kun skulle finde sted hvert andet år, men pga. den store tilslutning blev det besluttet, at medlemsture til AOM skulle være en årlig tilbagevende begivenhed.

Første temagruppe bliver skabt

2005 bliver første år, hvor NOCA kan tilbyde ”temagrupper”. Det opstår efter NOCA’s Årsdag med fokus på ”Talent Management”, som bliver NOCA’s første temagruppe.

Samme år introduceres studieture i Europa, og i 2005 går turen til INSEAD i Fontainebleu i Frankrig.

NOCA’s jubilæum og vækst

I 2012 fejrer NOCA 10 års jubilæum. Samtidig træder George Greibe tilbage som direktør for NOCA og Per Geisler Hansen bliver 1. maj 2012 direktør for foreningen. George Greibe forbliver fortsat en del af NOCA’s sekretariat.

I 2014 tiltræder Anne Bisbjerg Lee, Novozymes, som formand for NOCAs bestyrelse og Jan Molin fra CBS afløser Henrik Holt Larsen som næstformand.

I 2018 tæller NOCA ca. 80 medlemsvirksomheder og mere end 2000 enkeltindivider i medlemsdatabasen. Sekretariatet i NOCA har således udviklet sig.

NOCA’s primære mål er at styrke HR til at kunne understøtte de forandringer som skiftende tider kalder på. Organisationerne oplever markant ændrede krav til f.eks. agile samarbejdsformer, virtuelle teams, nye måder at forvalte sit arbejdsliv og nytænkning af HRs organisering og kompetencer. NOCA skal derfor kunne understøtte denne dagsorden, og blive endnu skarpere på at anvende digitale kanaler til at engagere og inspirere medlemmerne. Det blev derfor aftalt med Per Geisler Hansen, at denne nye strategiske retning burde ledes af ny ledelse, derfor fratrådte Per Geisler Hansen med udgangen af juni.

NOCA har i 2018 fået en ny næstformand Henrik Ryberg fra Forsvarsakademiet, som overtager posten fra Jan Molin fra CBS.

Sekretariatets organisering bliver i 2019 mere medlemsrettet. NOCA vil agere mere fremadkiggende på tendenser. Dette gøres ved blandt andet at fokusere mere på digitalisering, integrere andre mødeformater som f.eks. online møder i den daglige arbejdsgang.

Direktørrollen bliver nedlagt hos NOCA, således at Head of NOCA fremover får ledelsesansvaret. NOCA byder derfor Urik S. Brix velkommen med tiltrædelse 1 januar 2019.

Det siger vores medlemmer ...

  • Gennem NOCA har jeg fået et stærkt og relevant netværk i andre store virksomheder i Danmark. Her får jeg inspiration og sparring.

    Anne Bisbjerg Lee, Head of HR, LB forsikring

  • NOCA mestrer at skabe arrangementer, der rammer plet inden for HR og ledelse, og som belyser de spændende temaer på en perspektivfyldt, seriøs, skarpvinklet og praktisk anvendelig måde, der inddrager medlemmerne.

    NOCA er som det uundværlige vandhul på savannen, som alle dyrene søger til for at slukke tørsten.

    Henrik Holt Larsen, Professor Emeritus, CBS

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.