Om NOCA

NOCA's historie

Begyndelsen

I 2001 mødtes en række personer med tilknytning til HR, heriblandt Professor, Laurids Hedaa og Underdirektør, George Greibe, til en konference i København, hvor dialogen bl.a. faldt på behovet for at etablere et sted hvor viden og forskning indenfor ”Corporate Academies” kunne findes og deles. En sådan katalysator for samspil imellem forskning og praksis samt en inspirationskilde for strategisk kompetenceudvikling var absolut noget, der manglede i Danmark.

Det var i kølvandet på disse dialoger samt diverse fokusgruppeinterviews at foreningen DACA*PO – senere NOCA (Network of Corporate Academies) ved en stiftende generalforsamling den 19. marts 2002 så dagens lys. NOCAs bestyrelsesformand var ved foreningens start Søren Laursen, Dandy og næstformand Henrik Jespersen, Grundfos. 15. april 2002 blev navnet DACA*PO udskiftet til NOCA grundet ophavsretlige forhold.

I november 2002 blev NOCA’s første medlemsmøde afholdt på Poul Due Jensen Academy, Grundfos, hvor repræsentanter fra NOCA’s 7 medlemsvirksomheder (BRFkredit, DANDY, FLS Industries, Forsvarsakademiet, Grundfos, Handelshøjskolen i København samt Handelshøjskolen i Århus) deltog.

December 2002 fratræder NOCA’s første bestyrelsesformand og næstformand Henrik Jespersen, Grundfos, overtager formandsposten, som han holder frem til NOCAs 10 års jubilæum.

NOCA flytter til København

D. 1. marts 2003 ansættes George Greibe som direktør for NOCA og foreningssekretariat blev således flyttet fra Herning til København. Det betød at regelmæssige medlemsmøder blev arrangeret, så NOCA medlemmer kunne mødes og dele viden og erfaringer fra forskning og praksis. I oktober 2003 flyttede NOCA ind i bygningen Kosmopol på Nørreport i København og blev lejer hos FUHU (nu DSEB), hvor NOCA stadig har til huse.

Da NOCA fylder 1 år kan formanden på generalforsamlingen præsentere et lille positivt overskud og berette om et godt år for foreningen. Ved generalforsamlingen bliver professor Henrik Holt Larsen, CBS, valgt ind i bestyrelsen og konstitueret som næstformand.

Udlandsrejserne starter

I 2004 arrangerede NOCA sin første medlemstur til Academy of Management (AOM) Annual Conference i USA. Planen var at denne tur kun skulle finde sted hvert andet år, men pga. den store tilslutning blev det besluttet, at medlemsture til AOM skulle være en årlig tilbagevende begivenhed.

Første temagruppe bliver skabt

2005 bliver første år, hvor NOCA kan tilbyde ”temagrupper”. Det opstår efter NOCA’s Årsdag med fokus på ”Talent Management”, som bliver NOCA’s første temagruppe.

Samme år introduceres studieture i Europa, og i 2005 går turen til INSEAD i Fontainebleu i Frankrig.

Første undersøgelse gennemføres

I 2006 går studieturen til Nestlé koncernens hovedkontor samt IMD i Schweiz.

Samme år indgår NOCA i sin første internationale undersøgelse ECUANET (European Corporate Academies and Universities Network) – et konsortiesamarbejde med organisationer fra andre europæiske lande. Formålet var at udvikle et toolkit der kunne analysere virksomheden og dens strategiske kompetenceudvikling med henblik på at forsøge at bryde koden – dvs. at finde de processer og handlinger, der gjorde at virksomhedens kompetenceudvikling blev/forblev succesfuld. Dette Toolkit blev præsenteret på en konference i Bruxelles i 2007.

NOCA i vækst

Ved Generalforsamlingen i 2008 består NOCA af 50 medlemsvirksomheder. De kommende år stiger medlemsantallet støt og roligt.

10 års jubilæum og direktørskifte

I 2012 fejrer NOCA 10 års jubilæum. Samtidig træder George Greibe tilbage som direktør for NOCA og Per Geisler Hansen bliver 1. maj 2012 direktør for foreningen. George Greibe forbliver fortsat en del af NOCA’s sekretariat.

Formand Henrik Jespersen fratræder som formand og Lars Malmberg, Danske Bank, vælges som ny bestyrelsesformand.

2012 bliver året hvor NOCA indgår en samtale med CBS og CBS Executive om at være partner i samarbejdet om tilrettelæggelsen og afholdelsen af den årlige Cranet konference, der finder sted hvert år i september på CBS.

NOCA udvides

I 2013 udvides NOCA’s sekretariat yderligere med en fuldtids netværkskoordinator og kommunikationskonsulent – Anna Garde Rahman.

I 2016 blev Anna afløst af netværkskonsulent Ida Støier.

NOCA er på dette tidspunkt en forening i fortsat vækst med 64 medlemsvirksomheder og ca. 550 enkelt individer i medlemsbasen, som kan benytte sig af NOCA. Årligt arrangerer NOCA på dette tidspunkt ca. 20 temamøder, 4 funktionsgruppemøder, NOCA’s Årsdag, Cranet konferencen samt rejsen til AOM i USA.

I 2014 tiltræder Anne Bisbjerg Lee, Grundfos, som formand for NOCAs bestyrelse og Jan molin fra CBS afløser Henrik Holt Larsen som næstformand.

I 2015 tiltræder Jørgen Andersen som netværkschef i NOCA og afløser dermed George Greibe, der valgte at gå på pension. NOCA samarbejder med Tænketanken DEA om en stor dansk undersøgelse omkring den manglende mobilitet mellem den private og offentlige sektor. Rapporten udgives i efteråret 2015. Samtidigt indleder NOCA et internationalt studie omkring Best Practice in Leadership Delvelopment i samarbejde med EFMD og SHRM – 422 virksomheder og organisationer i DK, EU samt US deltog i undersøgelsen.

I 2016 tæller NOCA over 85 medlemsvirksomheder og mere end 1600 enkelt individer i medlemsdatabasen, samt arrangerer i dag flere aktiviteter for medlemmerne end nogensinde før. NOCA indgår en samarbejdsaftale med EFMD med henblik på at styrke NOCA’s relationer til omverden, give medlemmerne et bredere internationalt perspektiv samt at få adgang til viden, som NOCA ikke selv kan generere. 2016 bliver ligeledes året, hvor NOCA afslutter sit studie omkring Best Pratice in Leadership Develoment. NOCA udgiver Rapporten over studiet: Leadership Development – A path to greater effectiveness” i slutningen af 2016.

 

 

 

Det siger vores medlemmer ...

  • Gennem NOCA har jeg fået et stærkt og relevant netværk i andre store virksomheder i Danmark. Her får jeg inspiration og sparring.

    Anne Bisbjerg Lee, Novozymes

  • NOCAs årsdag er den bedste konference jeg har deltaget i i årevis – både i indhold og form.

    Henrik Holt Larsen, CBS

  • NOCA´s netværk giver rigtig stor værdi både i mit job, men også til hele Sygehus Lillebælt

    Mette Jacobsen, Sygehus Lillebælt

NOCA viden

Læs mere

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.

Få opdateringer og nyheder om NOCA's kommende aktiviteter. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 'NOCAnyt' i dag!

Jeg giver samtykke til NOCAs brug af de data, jeg leverer, og jeg har læst NOCAs persondatapolitik.