NOCA

Medlemskab

NOCA medlemskab

NOCA er en rummelig forening baseret på videndeling og netværk indenfor HR-relaterede emner. NOCAs medlemmer tæller

  • offentlige og private virksomheder og organisationer
  • Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner
  • Konsulentvirksomheder med fokus på organisations- og ledelsesudvikling

Det, der binder forening sammen, er ønsket om et lærende miljø, hvor deling af viden og erfaringer samt indblik i den seneste forskning indenfor HR skaber nysgerrighed og fælles læring til gavn for virksomhedens konkurrencekraft. NOCAs aktiviteter er præget af princippet “noget for noget”. I praksis betyder det, at medlemmerne skal være indstillet på, at bidrage positivt med viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Til gengæld er det så også givet, at de får rigtig meget igen.

Interesseområderne i NOCA spænder over forretningsudvikling, strategisk kompetenceudvikling, organisationsdesign, talentudvikling, ledelsesudvikling, employer branding, global HR, sociale medier etc. Det er medlemmerne, der sætter dagsordenen og temaerne skifter derfor når nye behov opstår. Vær selv med til at sætte dagsordenen.

Ønsker du og din virksomhed at blive medlem af NOCA, kontakt da Direktør Per Geisler Hansen eller Netværkschef Jørgen Andersen på enten noca@noca.dk – eller telefon 33 13 18 00

Medlemskab
Et medlemsskab i NOCA omfatter hele virksomheden, hvilket betyder at flere personer fra medlemsvirksomheden kan deltage i arrangementer og i temagrupper uden ekstra beregning.

NOCAs priser:
Indmeldelsesgebyr: 25.000 kr. + moms
Årlig kontingent: 32.500 kr. + moms