Medlemskab

Fordelene ved at være en del af en professionel HR-forening som NOCA er mange:

Netværksmøderne:

 • Som deltager i NOCAs netværksmøder for du:
 • Videndeling og erfaringsudveksling med fagfæller fra andre organisationer
 • Kobling mellem teori og praksis
 • Inspiration fra andre organisationer – Best Practice
 • Feedback på egen virksomheds problemstillinger og udfordringer.

Se kommende aktiviteter og møder >

 

Udbytte af NOCA medlemsskab

 

NOCAs Årsdag:

 • NOCAs Årsdag tager hvert år et aktuelt tema op af interesse for HR i medlemsvirksomhederne. På denne dag perspektiveres og problematiseres de mest aktuelle udfordringer og deltagerne får af førende forskere og praktikere inspiration til udviklingen af HR i egen organisation.

Academy of Management Annual Conference (AOM)

 • NOCA arrangerer hvert år en tur til den årlige AOM-konference. At rejse med NOCA betyder væsentligt øget udbytte, da NOCA hver dag afholder debriefing sessioner til forankring af læring fra dagens mange indlæg. NOCA skaber på denne måde overblik i en ellers uoverskueligt stor konference og skaber læring ved at sikre koblingen mellem det oplevede og den virkelighed, det skal fungere i efter hjemkomst til egen organisation. Hvert år deltager fra 20 til 40 deltagere i denne tur, så det er også en fantastisk netværksmulighed.

Cranet Konferencen

 • NOCA har siden 2012 været partner med CBS og CBS Executive om årets HR konference – Cranet-Konferencen, der har været gennemført på CBS i snart 30 år.
 • Cranet er baseret på et samarbejde mellem mere end 50 lande, der hvert 4-5 år gennemfører en omfattende international undersøgelse i alle disse lande af den HR, der faktisk gennemføres. Denne undersøgelse er både interessant nationalt, hvor lokale benchmarks er hjælpsomme, og internationalt, hvor det er muligt at sammenligne data på tværs af landegrænser. Den rapport, der udgives er et solidt HR opslagsværk. I de år hvor denne undersøgelse gennemføres er rapporten en del af udbyttet af den årlige konference.
 • Cranet-Konferencen bygger bro mellem forskning og praksis ved at have førende forskere og praktikere som indlægsholdere og facilitatorer.

Studieture/ Learning Expeditions

 • NOCA arrangerer typisk en gang om året en studietur til en udenlandsk Business skole eller en Learning Expedition til udenlandske virksomhed et sted i Europa. Formålet med disse ture er dels at skabe fokus på den forskning og undervisning, der foregår her, dels at skabe netværk og læring i gruppen af deltagere med henblik på forankring af læring i egen organisation. På Learning Expeditions inviteres vi til at drøfte de HR udfordringer, som vores virksomhedsværter er optaget af lige nu. Hvad der holder dem vågne om natten.

Videndeling

 • Udover den videndeling, som følger af ovennævnte aktiviteter deles viden og erfaringer frit mellem medlemsvirksomhederne dels på NOCAs hjemmeside, dels bilateralt med de personer, som man har etableret kontakt til og som dermed er blevet en del af det personlige netværk.
 • Øget viden om samspillet mellem forretningsudvikling og den strategiske kompetenceudvikling.
 • Adgang til international forskning og viden om organisations- og ledelsesudvikling og inspiration til videreudvikling af Corporate Academies.

Rådgivning

 • Mulighed for evaluering af organisationens eget akademi, uddannel­sesfunktionen og udviklingsaktiviteter.

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.