NOCA

Om NOCA

NOCA er en forening af virksomheder, der blev etableret i 2002.

NOCA er en upolitisk, not-for-profit forening – ejet og drevet af medlemmerne – for medlemmerne.

Formålet med NOCA er at bygge bro mellem forskning og praksis indenfor HR samt at facilitere videndeling og erfaringsudveksling medlemmerne imellem. Således er NOCA en forening hvor HR forskere og professionelle mødes og deler viden og erfaringer, som skaber værdi og øget konkurrencekraft for de enkelte medlemsvirksomheder.

NOCA gennemfører netværksmøder, konferencer, studieture mm. der holder medlemmerne opdateret indenfor HR forskning og best practice på både nationalt og internationalt plan.

Disse aktiviteter giver medlemmerne mulighed for at forene skabelsen af personlige relationer med fagligt samarbejde omkring forretningsmæssige udfordringer i et HR perspektiv.

NOCA er en forening for private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der styrker samspillet imellem forretningsstrategi og strategi for de menneskelige ressourcer.

Video om NOCA