NOCA Videnbase

AOM 2017: Artikel “Hvordan forandrer vi klimaforandringerne?” – af Jesper Dalgaard Pøhler og Marianne Rasmussen

Skrevet af Jesper Dalgaard Pøhler, redaktør på Ledelse i Dag, og Marianne Rasmussen, chefkonsulent i Lederne
16. august 2017

“HVORDAN FORANDRER VI KLIMAFORANDRINGERNE?”

Skærmbillede 2017-09-20 kl. 13.09.09
Vi befinder os på Academy Of Management sammen med Henry Mintzberg – én af dette års “hot shots” på konferencen.
HEJ
Som så mange andre – men ikke nok andre, kunne man indvende – er han bekymret omkring klimaforandringerne. Og det er der god grund til. Der er ingen videnskabelig tvivl om, at 2-gradersmålet er både af afgørende betydning og meget ambitiøst (infografikken her er bare et eksempel på hvorfor). Derfor er Mintzberg vært for denne session om strategi og klimaforandringer, som forsøger at adressere én af verdenssamfundets helt store udfordringer.
HEJ
Mange har hørt de overbevisende argumenter for at agere nu, og mange har mere eller mindre givet op i forhold til at satse på politiske løsninger. I hvert fald i USA, men sådan set også i mange andre lande. Handlinger, der kan bremse klimaforandringerne, afføder spørgsmål og overvejelser om både samarbejde og strategi.
HEJ
Ingen enkeltpersoner, virksomheder eller lande kan løse problemet alene, og samtidig er vi alle både en del af problemet, såvel som en del af løsningen. På mange måder er vi alle i samme båd. Vi deler den samme planet og værende et globalt problem, kan problemet med klimaforandringerne også kun løses globalt.
HEJ
Mintzberg brugte ordet “worldly” (der måske bedst kan oversættes med ”holistisk”), der på engelsk både knytter an til ordene ”erfaret” og ”sofistikeret”, hvorimod ”global” godt nok handler om verden, men ikke med en bestemt tilgang. Derfor bør vi, ifølge Mintzberg, finde holistiske strategier for at kunne påvirke klimaforandringerne på globalt niveau.
HEJ

Men det store spørgsmål er så: Hvem skal igangsætte forandringerne? Hvem skal agere og hvordan?
HEJ

Tre sektorer rummer løsningen

Den grundlæggende udfordring er, at problemet med klimaforandringerne ikke lader sig løser gennem de samarbejdsformer, vi kender i dag. Og heller ikke igennem de strategiske tilgange, vi normalt bruger i virksomheder eller andre samarbejder.
HEJ
Med andre ord: Vi er nødt til at genopfinde en meningsfuld måde at tænke strategi og samarbejde på, hvis vi vil gøre noget ved klimaforandringerne. Vi bør gentænke vores tilgang til virksomheder, politik og personlig livsstil, hvis vi vil skabe en seriøs forandring.
HEJ
Så hvor starter forandringen? Mintzberg peger på tre sektorer: Den offentlige, den private og den plurale sektor. Det kan meget vel være, at vi arbejder i den offentlige eller private sektor og stemmer i den offentlige sektor, men vi lever alle sammen i den plurale sektor.
HEJ
De tre sektorer arbejder med forskellige midler, men har alle sammen strategier allerede nu, der kan reducere den globale opvarmning:
HEJ
1. Den offentlige sektor afgiver løfter og laver efterfølgende handleplaner, der ender i en konret politik. Fx skat på CO2-kvoter eller klimaaftalen i Paris.
2. Den private sektor løber ricisi og satser egenhændigt på nye områder. Det ser vi, når Tesla udvikler elbiler, i satsningen på planteproteiner eller i delebilskonceptet.
3. Den plurale sektor, eksemplificeret ved NGO’er, civilsamfundet med flere, starter fra bunden og skaber bevægelser, der kan arbejde sig op til noget større. Det ser vi i amerikanske kampagner som ”Beyond Coal” eller de amerikanske pigespejderes uddannelsesprogram, men også i fænomener som fx dansk vindenergi.
HEJ
Løsningerne er her allerede, så det er bare om at tage dem i brug
Allerede i dag gør de tre sektorer altså noget for at agere i forhold til klimaforandringerne. Problemet er bare, at de ofte modarbejder hinanden.
HEJ
Ifølge Mintzberg, er det derfor nødvendigt at finde den ”switch”, der kan få sektorerne til at værdsætte hinandens tilstedeværelse og begynde at arbejde sammen i stedet. Den offentlige sektor bør hjælpe den private til at hjælpe den plurale til at hjælpe den offentlige til at hjælpe … Du har sikkert allerede fanget mønstreret.
HEJ
Efter flere rundbordsdiskussioner nåede sessionens deltagere frem til den konklusion, at der allerede foreligger masser af løsninger, som vi kan tage i brug i hver af sessionerne allerede nu. En central udfordring er dog at få vakt et behov i folk for at gøre noget nu, i stedet for at vente på de andre sektorer eller vente på, at problemet forsvinder på magisk vis.
HEJ
Så hvilke krav skal vi stille til virksomhederne? Skal vi som forbrugere kræve, at virksomhederne tager et (etisk) standpunkt i forhold til klimaforandringerne? Hvor kan forskellige NGO’er samarbejder om at løse udfordringerne? Hvad kan jeg gøre som forbruger? Hvilke valgmuligheder har jeg? Hvem har ansvaret for at udbrede viden om den effekt, vores forbrug har på klimaet? Kan forskerne gøre mere for at omsætte deres arbejde til praksis? Hvad bør ske på lokalt plan, og hvad bør ske globalt?
HEJ
Det helt store problem er ubalance: Vi, der er skyld i problemerne, er ikke dem, der mærker konsekvenserne.
HEJ
Flere folk i sessionen påpegede, at vi først begynder at handle, så snart vores egne muligheder bliver begrænset af klimaforandringerne (fx når det lokale vand eller luften forurenes). Antal dødsfald som følge af hedebølger stiger, store dele af Sydasien ser ud til at blive ubeboelige i år 2100 på grund af temperaturstigninger, og vores børnebørn og deres børn kommer til at leve i en verden, hvor klimaforandringernes konsekvenser kan mærkes i hverdagen i form af ekstremt vejr, flygtningestrømme, tørke og meget andet.
HEJ
Løsningerne er der, behovet for at handle nu burde også være der. Hvilken sektor vil blive den første til at igangsætte de nødvendige forandringer?
HEJ
Se artiklen på linkedIn her.

Det siger vores medlemmer ...

  • NOCA mestrer at skabe arrangementer, der rammer plet inden for HR og ledelse, og som belyser de spændende temaer på en perspektivfyldt, seriøs, skarpvinklet og praktisk anvendelig måde, der inddrager medlemmerne.

    NOCA er som det uundværlige vandhul på savannen, som alle dyrene søger til for at slukke tørsten.

    Henrik Holt Larsen, Professor Emeritus, CBS

  • Årets Learning Expedition gjorde det særlig tydeligt, hvordan selv store verdensledende selskaber i disse år må satse benhårdt på såvel produktinnovation som redegørelse for klimafodspor. Denne udviklings betydning for HR-området blev med stor åbenhed præsenteret for NOCA og skabte derudover spændende afledte dialoger internt i den danske delegation. Jeg ser frem til næste Learning Expedition.

    Peter Stolt, Programme Director, CBS Executive

Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.