Kommende Aktiviteter

Ender DEI-initiativer i diskrimination? (Online)

13. oktober 2022
kl. 09.30 - 10.45  CET

Der er ingen tvivl om, at intentionen bag DEI-initiativer er at skabe de bedste rammer for særligt beskyttede grupper på arbejdspladsen. Men er der en risiko for, at de mange initiativer kan give bagslag rent juridisk?
Med udgangspunkt i det juridiske perspektiv stiller vi, på dette NOCA-møde, spørgsmålet:

Hvad er risikoen, når vi sætter medarbejderne fri?

 

DEI - NOCA

Mange organisationer arbejder med employee ressource groups, der har til hensigt at forbedre forholdene for minoritetsgrupper på arbejdspladsen. Men er der tilstrækkeligt fokus på, at arbejdet foregår på en, i forhold til lovgivningen, hensigtsmæssig måde? At der gribes ind, hvis projekterne ikke forløber som planlagt? Risikerer vi, at andre medarbejdergrupper føler sig forskelsbehandlet og tilsidesat, når HR vælger at fokusere på særligt udvalgte initiativer? Kan vi måle effekten af de DEI-initiativer, der implementeres, uden at træde ved siden af i forhold til lovgivningen?

På dette NOCA-møde vil vi, sammen med en ekspert fra en af Europas førende advokatvirksomheder inden for området, diskutere mulige juridiske faldgruber og problemer, der kan opstå som konsekvens af prisværdige DEI-initiativer. Vi skal naturligvis fortsætte vores fokus på DEI-initiativer, men vi skal gøre det med en større bevidsthed om, at ikke alle initiativer er uproblematiske.

 

Yvonne Frederiksen - NOCA

Yvonne Frederiksen, Partner hos Norrbom Vinding

Yvonne kommer fra Danmarks førende advokatfirma indenfor arbejds- og ansættelsesret. Hun har gennem mange år været specialiseret i diskriminationsområdet og har daglig sparring med private og offentlige virksomheder om DEI-problematikker nationalt og internationalt.

Læs mere om diversity and inclusion hos NOCA her.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.