Kommende Aktiviteter

Hvordan får vi diversitet ind i topledelsen? (Online)

19. august 2020
kl. 09.00 - 11.30  

De kan godt, de vil gerne!

I 2012 blev det et lovkrav, at de største danske selskaber skal udarbejde en politik for at øge diversiteten på alle ledelsesniveauer. På trods af dette falder Danmark stadig langt bagud, især hvis vi kigger på vores nordiske naboer. Ved dette arrangement retter vi fokus på, hvordan vi bedst muligt kan identificere og imødekomme udfordringerne ved at øge diversiteten.

Diversitet

HRs opgave i forhold til diversitet

Mange organisationer genkender en brændende platform, hvor både lovgivningen, demografien og konkurrencesituationen gør det nødvendigt at handle i forhold til diversitetsspørgsmålet. Midt på den brændende platform sidder vi i HR med et ansvar for at udvikle en virksomhedskultur, der kan tiltrække, fastholde, udvælge og udvikle de rette talenter. Det er med andre ord yderst nødvendigt, at vi har fokus på diversitet i de valg, vi træffer i HR.

På dette online netværksmøde vil Lilian Mogensen og Bolette Christensen, med udgangspunkt i deres nye bog ”De kan godt, de vil gerne”, dele deres erfaringer og resultater ift. at skabe diversitet i organisationen. De tager fat på myterne og barriererne og ser på, hvad organisationerne, bestyrelserne, headhunterne og kvinderne kan gøre for ikke at gå glip af halvdelen af talentmassen, når de rekrutterer.

På arrangementet vil du også møde Gry Egstrup fra TDC, som vil fortælle om deres strategi for at øge diversiteten i virksomheden.

Lilian MogensenLilian Mogensen

Lilian Mogensen har i sin karriere været i Danske Bank (koncern HR og ledelsesudvikling) og senest var hun koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. Hun har stået i spidsen for ATP’s Administrationsforretning med udbetaling af 245 mia. i velfærdsydelser, herunder gennemført opgaven med at opbygge Udbetaling Danmark og har gennemført en markant digital transformation.

Lilian Mogensen har vundet mange HR-priser til ATP og har deltaget i en række udvalg og komiteer for skiftende regeringer, bla. Inden for uddannelse, kvinder i ledelse, forenkling, digitalisering og afbureaukratisering. I september 2018 har hun udgivet bogen: Dilemmaledelse i praksis, 31 værktøjer til den værdiskabende leder.

 

Bolette ChristensenBolette Christensen

Bolette Christensen er cand.psych. med organisationsudviklingspsykologi som speciale og E*MBA. Bolette har igennem hele sin karriere arbejdet med ledelses- og medarbejderudvikling og har også selv stor erfaring med ledelse af professionelle. Bolette har tidligere arbejdet i bl.a. Baltica Forsikring og været ekstern konsulent i DA-Lederuddannelse. De seneste 15 år har Bolette haft job i Dansk Industri (nu DI – Organisation for erhvervslivet), hvor hun i dag er direktør med ansvar for ledelse af mangfoldighed herunder kvinder i ledelse, DI’s serviceydelser inden for bl.a. ledelsesudvikling og HR, produktivitet og innovation samt for DI’s interne organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling.

Gry Egstrup

Gry er Senior Vice President HR Development i TDC. Hun vil til mødet fortælle om TDCs arbejde med at skabe diversitet i organisationen.

 

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Diversity and Inclusion’ lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.